xs
xsm
sm
md
lg

"เครือข่ายนักสันติวิธี" จัดประชุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "ยกระดับการสนทนาข้ามศาสนา-เสรีภาพในศาสนา-ความเชื่อ” หนุนทุนโดยสหภาพยุโรป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เครือข่ายนักสันติวิธีโดยวิถีศาสนาและประเพณี จัดการประชุมเกี่ยวกับนโยบายเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อและแนวทางปฏิบัติ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การยกระดับการสนทนาข้ามศาสนา และเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อ” สนับสนุนทุนโดยสหภาพยุโรป หวังส่งเสริมให้เกิดฉันทามติและสภาวะที่เอื้ออำนวยต่อการปกป้องเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อ

วันนี้ (10 มิ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า เครือข่ายนักสันติวิธีโดยวิถีศาสนาและประเพณี (The Network for Religious and Traditional Peacemakers) องค์กรนานาชาติของกลุ่มนักสันติวิธีในแวดวงศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี จัดการประชุมเกี่ยวกับนโยบายเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อและแนวทางปฏิบัติ เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 – 21.00 น. ตามเขตเวลา Indochina Time (GMT+7:00) การประชุมวาระสุดท้ายนี้ถือเป็นบทสรุปเพื่อเข้าสู่โครงการที่สนับสนุนทุนโดยสหภาพยุโรปในชื่อ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การยกระดับการสนทนาข้ามศาสนา และเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อ” (Southeast Asia: Advancing Inter-Religious Dialogue and Freedom of Religion or Belief: SEA-AIR) 

ภายใต้การดำเนินโครงการนี้ เครือข่ายนักสันติวิธีโดยวิถีศาสนาและประเพณี มุ่งส่งเสริมให้เกิดฉันทามติและสภาวะที่เอื้ออำนวยต่อการปกป้องเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของกลุ่มคนและปัจเจกชนที่นับถือศาสนาแตกต่างกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยหนึ่งในองค์ประกอบของงานวิจัยโครงการและแผนการทำงานของกลุ่มพันธมิตรคือการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดึงดูดบรรดาผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญมาร่วมกัน สร้างทักษะและขีดความสามารถในการส่งเสริมเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อในกลุ่มประเทศเป้าหมายและพื้นที่อื่นๆ ในภูมิภาค ตลอดจนสนับสนุนชนกลุ่มน้อยทางศาสนาให้สามารถเรียกร้องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์และเข้าถึงจิตใจผู้คน กิจกรรมเหล่านี้ยังดึงดูดผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ผู้นำศาสนา และผู้กำหนดนโยบายคนสำคัญในระดับภูมิภาคให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความั่นใจว่าคุณค่าและความสำคัญของเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อจะเป็นที่รับรู้ในหมู่คนหลายระดับในทุกภาคส่วน

การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการสานต่อภารกิจการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาซึ่งรวมถึงเอกสารสรุปเนื้อหาเรื่องเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อทั้งในระดับภูมิภาคและเฉพาะประเทศซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2019 และเอกสารสรุปเนื้อหานโยบายเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อในแง่มุมเรื่องเพศ สิทธิชนกลุ่มน้อย การศึกษา และโซเชียลมีเดีย ตลอดจนนำเสนอแนวคิดเรื่องเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อโดยตรง การสนับสนุนเชิงเทคนิคผ่านการทำงานร่วมกันให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม

เป็นการวมตัวของกลุ่มผู้กำหนดนโนบาย คณะผู้แทนของสหประชาชาติ และนักสร้างสันติจากทั่วภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งเพื่อการนำเสนอโครงการของกลุ่มสามัญชนและโครงการสร้างสันติระดับภูมิภาค การหารือเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการมอบข้อเสนอแนะต่อนโยบายระดับภูมิภาค การประชุมจะจัดในรูปแบบเสมือนจริงและแบ่งเป็นการประชุมแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ 2 ช่วงๆ ละ 2 ชั่วโมงตลอด 2 วัน

“เป้าหมายของการประชุมครั้งนี้คือการเน้นย้ำถึงข้อเสนอแนะแก่บรรดาผู้กำหนดนโยบาย” นายฟิลิป กัสเซิร์ต ผู้จัดการโครงการ กล่าว “การประชุมจะเป็นการพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ เช่น การผลักดันกลุ่มคนสู่ชายขอบสังคมและการแบ่งแยกจากอัตลักษณ์บุคคล อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและศาสนา ความท้าทายทางการศึกษา และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เราต้องการทบทวนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและบทเรียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อยกระดับการสร้างฉันทามติทางสังคมและเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อทั่วภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ผู้จัดการโครงการ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SEA-AIR อีกว่า การวางแผนวัตถุประสงค์ของการนำเสนอจะออกแบบให้แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้ยังมีนโยบายหลักก่อนการปฏิบัติทุกครั้ง โดยให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา สอดคล้องกับชุมชน แม้ว่าจะเป็นครั้งแรกของภูมิภาคของ SEA-AIR แต่ภูมิภาคเอเซียมีความพิเศษ มีความหลากหลายทางศาสนาทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ทั้งนี้ยังมีโอกาสที่จะขยายผลเพื่อพัมนาสิ่งแวดล้อมที่ต้องการปกป้องเสรีภาในการนับถือศาสนาและความเชื่อถือเป็นกุญแจสำคัญ

สำหรับโครงการที่สนับสนุนทุนโดยสหภาพยุโรปในชื่อ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การยกระดับการสนทนาข้ามศาสนา และเสรีภาพในศาสนาและความเชื่อ” (Southeast Asia: Advancing Inter-Religious Dialogue and Freedom of Religion or Belief: SEA-AIR) ก่อตั้งเมื่อ 9 ปีที่แล้วเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางศาสนา เรียกร้องให้คนมาสู่เสรีภาภาพและสันติสุข หวังสร้างสันติสุข และเสริมสร้างศักยภาพ โครงการนี้มีสมาชิกกว่า 80 กลุ่ม เป็นสมาชิกในโครงการะดับโลก โครงการท้องถิ่น โครงการนับถือศาสนา

การประชุมวาระสุดท้ายครั้งนี้จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนจากพันธมิตรที่ร่วมดำเนินโครงการ SEA-AIR เช่น มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, World Council on Religion for Peace, Islamic Relief Worldwide และ World Faiths Development Dialogue

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://cvent.me/Rbm4M7


กำลังโหลดความคิดเห็น...