xs
xsm
sm
md
lg

สธ.-จุฬาฯ หารือร่วมมือฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่มในกลุ่มครู อาจารย์ กทม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หารือร่วมฉีดวัคซีนให้กลุ่มครู อาจารย์ใน กทม. รับเปิดเทอม 1 มิถุนายน เปิดจุดบริการที่จามจุรีสแควร์ ชั้น 4 และชั้น 5 และที่ศูนย์บริการสุขภาพที่จามจุรี 9 ตั้งเป้าจุดละ 1,500 คนต่อวัน คาดว่าเริ่มฉีดได้กลางเดือนนี้

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค หารือกับศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ โดยนายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำคณะเข้าพบหารือเพื่อร่วมกันจัดหาสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ในเขตของจุฬาฯ และเครือข่ายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน กทม. ซึ่งเป็นการช่วยภารกิจของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข มีรูปแบบการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มนิสิตนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่าครอบครัว หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในละแวกรอบๆ มหาวิทยาลัย จะได้รับการฉีดโดยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง กระทรวงสาธารณสุข จะทำหน้าที่ส่งวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดให้ ถือว่าเป็นการช่วยลดภาระงานของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจะได้ไปฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มอื่นๆ ต่อไป

“สิ่งที่ผมเห็นคือประโยชน์ การที่จุฬามาเริ่มให้บริการในการฉีดแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆ ในการกระจายการฉีดวัคซีนออกไปทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนรวดเร็วยิ่งขึ้น” นายอนุทิน กล่าว

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขณะนี้เราอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติเรื่องของโควิด ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของชาวจุฬาฯ ดังนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้หารือ กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจุฬา ฯ จะจัดตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีน เริ่มต้นในบริเวณรอบๆ เขตปทุมวันและสาทร จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้รวดเร็ว โดยเราจะนำวัคซีนเข้าไปหาประชาชน ไม่ใช่ประชาชนเข้ามาหาวัคซีน จุฬาฯ มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและระบบตรวจติดตาม และระบบที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นตัวแทนสภามหาวิทยาลัย (ทปอ.) ได้หารือกันในเบื้องต้นแล้ว เมื่อจุฬาฯ จัดระบบเรียบร้อยแล้ว ก็จะขยายไปยังมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพฯ ก่อนขยายต่อไปทั่วประเทศ

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มแรก คือ ครู อาจารย์ใน กทม. ที่จะเปิดเทอมในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ และกลุ่มที่ 2 เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย อาจารย์ นิสิตนักศึกษา โดยเบื้องต้นจะตั้งจุดบริการ 2 จุด คือ จามจุรีสแควร์ ชั้น 4 และชั้น 5 และศูนย์บริการสุขภาพ ที่อาคารจามจุรี 9 ตั้งเป้าฉีดจุดละ 1,500 คนต่อวัน คาดเริ่มฉีดได้กลางเดือนนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...