xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด สธ.ให้หลักคิด นักบริหารยุคใหม่ คนรุ่นใหม่ ต้องเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้หลักคิดนักบริหารระดับสูงยุคใหม่ ยึดหลักต้องเป็นคนดี คนเก่ง ทำงานมีความสุข คิดให้รอบด้าน เรียนรู้ตลอดเวลาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนวันนี้ (22 มี.ค.) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 พร้อมบรรยายพิเศษ โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ ได้ให้หลักคิดว่า นักบริหารยุคใหม่ คนรุ่นใหม่ต้องเป็น “คนดี คนเก่ง มีความสุข” ก่อให้เกิดความสมดุลในการทำงาน การเป็น “คนดี” จะต้องคิดดี มุ่งประโยชน์ให้เกิดกับผู้อื่นมากกว่าตนเอง มีการปฏิบัติตัวที่ดี ตั้งใจดี มีทัศนคติที่ดี “คนเก่ง” จะต้องคิดเก่ง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการวางแผนที่ดีเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย รวมถึงฝึกฝนและสร้างแนวทางการทำงานใหม่ๆ หาทางออกให้กับปัญหาได้ มีมุมมองหลายมิติสามารถตัดสินใจได้ดีเกิดประโยชน์กับคนหมู่มากและคนหมู่น้อย มีความพึงพอใจ และ “มีความสุข” จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีความสุขจากภายใน 80% สร้างขึ้นเองได้ด้วยการคิดบวก มีความรู้สึกดีกับตัวเอง ความภาคภูมิใจ และจากความสุขภายนอกอีก 20% รับฟังผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเอง ปรับตัว และองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อนำองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จต่อไป

“ทุกวันนี้โลกหมุนเร็ว เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการงานจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงตาม คำตอบที่ถูกต้องของเมื่อวาน อาจไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องของวันนี้ ขอให้คิดให้รอบด้าน บนพื้นฐานของศีลธรรม ความถูกต้อง และผลประโยชน์ของประชาชน” นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...