xs
xsm
sm
md
lg

ติวเข้ม อาชีวะทั่วประเทศ นำมาตรฐานจาก สคช.ใช้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ติวเข้ม อาชีวะทั่วประเทศ นำมาตรฐานจาก สคช. ใช้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน เทียบเคียงตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

วันนี้ (22 มี.ค.) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เชิญผู้บริหารอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา และการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับหน่วยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ที่ สคช. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และคนในอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพ ที่มีแนวทางสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวะ ให้มีความเป็นเลิศ พร้อมทำงานให้สถานประกอบการได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ประธานอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งผลักดันการพัฒนาการเรียนการสอนของอาชีวะมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวย้ำว่า แนวทางพัฒนาการศึกษาของไทยต้องเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน และครูผู้สอนจะเป็นคีย์แมนสำคัญในการปรับการเรียนการสอนเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยสมรรถนะของมาตรฐานอาชีพ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาส และทางเลือกให้กับผู้เรียน ที่สำคัญ แนวทางนี้จะทำให้คนที่มีความรู้ความสามารถขยายโอกาสเข้าสู่การประเมินเพื่อรับการการันตีจากหน่วยงานภาครัฐได้ด้วยการเทียบโอนประสบการณ์และการเรียนรู้นอกระบบ เพื่อรับคุณวุฒิด้านการศึกษาที่เหมาะสมได้

ส่วนทาง ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า แนวทางการอบรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียน ได้รับการบ่มเพาะสมรรถนะในการทำงาน ที่สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ และมีความพร้อมเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการได้ทันที ในขณะที่ผู้ประกอบการก็จะได้รับประโยชน์จากการได้คนทำงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมทำงานได้เต็มศักยภาพของตัวเอง  
ขณะที่ ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ยืนยันความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ เพราะหากนำมาดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมจะเป็นการยกระดับกำลังคนอาชีวะได้ในภาพรวม ทั้งการพัฒนาตัวผู้สอน และนักเรียน นอกจากนี้ การมีใบรับรองมาตรฐานอาชีพ ที่สามารถต่อยอดไปสู่การเทียบโอนประสบการณ์ จะทำให้การเชื่อมโยงโลกแห่งอาชีพ กับโลกการศึกษาทำได้ไม่ไกลเกินเอื้อม และจะทำให้เกิดระบบการศึกษาใหม่ที่สมบูรณ์ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...