xs
xsm
sm
md
lg

วธ.จัดประชุมหาแนวทาง-ข้อปฏิบัติในสงกรานต์ปีนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้หารือระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดกิจกรรมสงกรานต์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และสรุปผลเพื่อเตรียมรายงานต่อที่ประชุม ศบค. ในวันที่ 17 มี.ค. นี้

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางและกำหนดข้อปฏิบัติในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ตนเชิญหัวหน้าสวนราชการรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อหารือระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการจัดกิจกรรมสงกรานต์ในวันที่ 16 มี.ค. นี้ ก่อนจะสรุปผลเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ชุดเฉพาะกิจวันที่ 17 มี.ค. และหากผ่านความเห็นชอบจะนำเข้าเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 19 มี.ค. นี้

นางยุพา กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ในการประชุมจะมีการพิจารณาการจัดกิจกรรม ทั้งในภาพรวมของประเทศ ที่เน้นการส่งเสริม สืบสาน ประเพณีที่งาม ซึ่งการทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวนั้นเราสามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ จะต้องเฝ้าระวังถึงการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงจะมีการพิจารณาในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดงานสงกรานต์เป็นประจำทุกปีเป็นการเฉพาะ เพราะสิ่งที่น่าห่วงคือการเล่นน้ำ ฉีดน้ำ เพราะโดยทั่วไปประชาชนจะเน้นความสนุก และจะไม่มีระยะห่าง ดังนั้น จะยึดมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาเป็นส่วนพิจารณาที่สำคัญ ซึ่งในส่วนนี้จะต้องเน้นถึงมาตรการป้องกันให้รัดกุมที่สุด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทุกจังหวัดก็ได้เฝ้ารอแนวทางการกำหนดมาตรการดังกล่าวจากคณะรัฐมนตรีว่าจะให้ดำเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมได้อย่างไรบ้าง หากมีการออกข้อปฏิบัติมาแล้วก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เทศกาลสงกรานต์มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และมีความผูกพันต่อคนไทยมาอย่างช้านาน ซึ่งทาง วธ. ก็ให้ความสำคัญอยากจะให้มีการจัดกิจกรรม แต่จะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าทำอย่างไรที่จะดำเนินการได้อย่างปลอดภัย ไม่ให้กระทบต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 เพราะหากเกิดการแพร่ระบาดอีกระลอกหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้


กำลังโหลดความคิดเห็น