xs
xsm
sm
md
lg

กายภาพฯ ม.รังสิต มอบรางวัล “สุริยะรังสิต” อาจารย์พิเศษทางคลินิกดีเด่นประจำปี 2563

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์    คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต มอบรางวัล “สุริยะรังสิต” แก่อาจารย์พิเศษทางคลินิกดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อเป็นแบบอย่างของการดำรงอยู่ซึ่งความเป็นครูแท้ในวงการกายภาพบำบัดศึกษา
 
    ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ทางคณะฯได้จัดให้มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่เป็นอาจารย์พิเศษทางคลินิกดีเด่น เป็นประจำขึ้นทุกปี เพื่อสรรหาครูกายภาพบำบัดทางคลินิก ผู้เป็นที่ศรัทธายกย่อง เป็นที่ยอมรับของนักกายภาพบำบัด นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนร่วมงาน และสังคม ว่า เป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ทุ่มเทเสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักศึกษากายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษากายภาพบำบัดอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแบบอย่างของการดำรงอยู่ ซึ่งความเป็นครูแท้ในวงการกายภาพบำบัดศึกษา สมควรได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเผยแพร่ผลงาน ความดี ให้ปรากฏต่อสาธารณชน เสริมสร้างค่านิยมให้กับสังคม เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพกายภาพบำบัด รวมทั้งเป็นแบบอย่างของครูกายภาพบำบัดทางคลินิก ให้ทำความดี ความงาม ในการมุ่งมั่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตนักกายภาพบำบัดต่อไป


    “ในปีการศึกษา 2563 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต มีมติเห็นชอบให้อาจารย์ กภ.ธัญญลักษณ์ ธนโรจนวณิช นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นอาจารย์พิเศษทางคลินิกดีเด่นประจำปี 2563 โดยมอบรางวัล “สุริยะรังสิต” ซึ่งเป็นรางวัลที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับครูกายภาพบำบัดทางคลินิก ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เป็นตัวแทนของเครื่องหมายคุณงามความดีและสัญลักษณ์ของครูคลินิก ผู้ซึ่งทุ่มเทชีวิตจิตใจด้วยความมุ่งมั่น ให้ความรัก ความเอ็นดู และความปรารถนาดีแก่ลูกศิษย์ทุกคน ให้เป็นนักกายภาพบำบัดที่ดี มีคุณภาพ สามารถรับใช้ประชาชนและสังคมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” คณบดีคณะกายภาพบำบัดฯ กล่าวเสริม


    ด้าน อาจารย์ กภ.ธัญญลักษณ์ ธนโรจนวณิช นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมและขอบคุณที่คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เห็นคุณค่าและความตั้งใจเสียสละของบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง ในสถาบัน โรงพยาบาล สถานที่ที่เป็นภาคปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย ซึ่งทางคณะฯ ได้ปูพื้นฐานให้นักศึกษาทางด้านวิชาการได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่จะสมบูรณ์และพร้อมที่จะเป็นนักกายภาพบำบัดในอนาคตที่มีความสามารถ คือ การปฏิบัติการทางคลินิก

    “โดยส่วนตัวรู้สึกทันทีว่าความเป็นครูที่มีมาตลอดกับสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะของคณะกายภาพบำบัดฯ ม.รังสิต ที่เรามีส่วนร่วมในการจัดตั้งตั้งแต่แรกทำให้รู้สึกว่าเราได้เป็นส่วนเติมเต็มในการผลิตนักศึกษากายภาพบำบัดในส่วนของการดูแลรักษาคนไข้จริง และนักศึกษาพร้อมที่จะไปเป็นนักกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในภาคปฏิบัตินั้นสามารถรับใช้สังคมได้ดีก่อนหน้านี้อาจารย์เป็นหัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด ที่โรงพยาบาลราชวิถี ประมาณ 30 ปี ซึ่งในปัจจุบันได้เกษียณอายุแล้ว ขณะนั้นทำงานด้านกายภาพบำบัด คือ การดูแลคนไข้กลุ่มที่ป่วยด้วยโรคหัวใจหลอดเลือด และระบบปอด จึงปวารณาตนกับคณะกายภาพบำบัดฯ ม.รังสิต ว่า ถ้าต้องการฝึกฝนคนไข้กลุ่มนี้ก็ยินดีที่จะประสานเป็นอย่างดี เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนและมีทักษะประสบการณ์สำหรับการไปรับใช้สังคมได้ต่อไป

    อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักกายภาพบำบัดควรจะมีในแก่นของการเป็นนักกายภาพบำบัด คือ จิตใจที่เต็มใจบริการและจิตที่เป็นสาธารณะ ความเห็นอกเห็นใจที่จะให้ผู้ป่วยฟื้นฟูตัวเองและกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ แต่ถ้าพูดในแง่ของทักษะด้านอื่น มั่นใจว่าคณบดีคณะกายภาพบำบัดฯ ม.รังสิต ได้พยายามสร้างนักศึกษาให้พร้อมที่จะไปบูรณาการการรักษาทางกายภาพในหลายๆ ด้านของสังคมค่ะ” อาจารย์ กภ.ธัญญลักษณ์ กล่าวเสริม
กำลังโหลดความคิดเห็น