xs
xsm
sm
md
lg

กทม.รับมอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรค-ชุด PAPR รับมือโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง จำนวน 100 ชุด จากผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 

วันนี้ (2 ก.พ.) เมื่อเวลา 15.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) จำนวน 100 ชุด จาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นางสาวรุ่งรัตน์ ศิริรัตนา พานิชย์ ผู้บริหารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ นพ.เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ หัวหน้าโครงการ PAPR จากนั้น รับมอบนวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 จาก ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 โดยมี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีรับมอบ ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์

สำหรับนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง หรือนวัตกรรมชุด PAPR นั้น เป็นผลงานจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. โดยเป็นนวัตกรรมชุดพัดลมและหน้ากากครอบศีรษะ ซึ่งหน้ากากครอบศีรษะจะทำงานร่วมกับพัดลมขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ดูดลมผ่านไส้กรองอากาศคุณภาพสูง หรือ เฮปา (HEPA Filter) เพื่อกรองอนุภาคและไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขนาด 0.3 ไมครอน ซึ่งนวัตกรรมชุด PAPR นี้ ยังผ่านการทดสอบการรั่วซึมจากบริษัท Q&E International และได้รับใบรับรองความปลอดภัย 100% จากบริษัทดังกล่าว โดยมีต้นทุนราคาชุดละ 9,000 บาท มีอายุการใช้งาน 180 วัน โดยกรุงเทพมหานครจะส่งมอบชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) และนวัตกรรมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับสำนักการแพทย์ ส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อไป

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบนวัตกรรมดังกล่าวให้กับทางกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือทุกคนในการช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือที่มีการชุมนุมคนจำนวนมาก หากมีความจำเป็นให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19


กำลังโหลดความคิดเห็น