xs
xsm
sm
md
lg

อว.เผยทั่วโลกฉีดวัคซีนแล้ว 71.3 ล้านโดส - สหรัฐฯมากสุด AstraZeneca-Oxford ถูกจองมากถึง 3,036 ล้านโดส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อว. สรุปทั่วโลกฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว 71.3 ล้านโดส ในอัตราวันละ 3.57 ล้านโดส คนอเมริกันฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 24.5 ล้านโดส ในขณะที่คนอิสราเอลเกือบครึ่งประเทศฉีดวัคซีนแล้ว สำหรับยอดการจองวัคซีนทั่วโลกนั้น อินเดียได้จองแล้วจำนวนมากที่สุด ส่วนแคนาดาจองวัคซีนมากที่สุดถึง 3 เท่าของประชากร โดยวัคซีน AstraZeneca/Oxford ครองอันดับหนึ่งของยอดการจองวัคซีนมากที่สุด

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานผลการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ว่า “ขณะนี้ได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 71.3 ล้านโดส ใน 57 ประเทศทั่วโลก เพิ่มขึ้นในอัตราวันละ 3.57 ล้านโดส เมื่อแยกตามประเทศ คนอเมริกันได้รับแล้วมากที่สุด 24.5 ล้านโดส ในขณะที่คนอิสราเอลเกือบครึ่งประเทศฉีดวัคซีนแล้ว สำหรับยอดการจองวัคซีนทั่วโลก อินเดียได้จองวัคซีนแล้วจำนวนมากที่สุด ส่วนแคนาดาจองวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดถึง 330% โดยวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford ครองอันดับ 1 ของยอดการจองวัคซีน”

ตามที่ได้มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็วมาก และเริ่มมีการใช้วัคซีนในประชากรตั้งแต่ในเดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ในขณะนี้ 57 ประเทศได้เริ่มฉีดวัคซีนแล้ว รวมกันประมาณ 71.3 ล้านโดส จากหลายบริษัทผู้ผลิต

สถิติสำคัญเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 มีดังนี้

จำนวนที่ฉีดแล้ว : 71.3 ล้านโดส
จำนวนประเทศ : 57 ประเทศ
อัตราการฉีด : 3.57 ล้านโดสต่อวัน
ยอดการจองวัคซีนทั่วโลก : 8,490 ล้านโดส

ประเทศสหรัฐอเมริกา ฉีดแล้วมากที่สุด
เริ่มฉีด : 14 ธันวาคม 2563
ฉีดแล้ว : 24.5 ล้านโดส
คนที่ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว : 3.68 ล้านคน
อัตราการฉีด : 1.27 ล้านโดสต่อวัน

ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วจำนวนมากที่สุด 10 อันดับแรก
1. สหรัฐอเมริกา (24.48 ล้านโดส)
2. จีน (15 ล้านโดส)
3. สหภาพยุโรป (9.73 ล้านโดส)
4. สหราชอาณาจักร (7.33 ล้านโดส)
5. อิสราเอล (4.04 ล้านโดส)
6. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (2.68 ล้านโดส)
7. อินเดีย (2.02 ล้านโดส)
8. เยอรมนี (1.92 ล้านโดส)
9. อิตาลี (1.53 ล้านโดส)
10. ตุรกี (1.41 ล้านโดส)

ประเทศที่ฉีดวัคซีนสัดส่วนต่อประชากรสูงที่สุด 10 อันดับแรก
1. อิสราเอล (44.67% ของประชากร)
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (24.91%)
3. เซเชลส์ (20.72%)
4. สหราชอาณาจักร (10.97%)
5. บาห์เรน (9.71%)
6. สหรัฐอเมริกา (7.45%)
7. เซอร์เบีย (4.59%)
8. มอลตา (4.29%)
9. ไอซ์แลนด์ (4.26%)
10. เดนมาร์ก (3.68%)

ประเทศที่มีการจองวัคซีนจำนวนมากที่สุด 10 อันดับแรก (เฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ)
1. อินเดีย (2,200 ล้านโดส)
2. สหรัฐอเมริกา (1,010 ล้านโดส)
3. สหราชอาณาจักร (367 ล้านโดส)
4. จีน (300 ล้านโดส)
5. ญี่ปุ่น (290 ล้านโดส)
6. บราซิล (246 ล้านโดส)
7. แคนาดา (234 ล้านโดส)
8. อินโดนีเซีย (225 ล้านโดส)
9. เม็กซิโก (210 ล้านโดส)
10. รัสเซีย (160 ล้านโดส)

ประเทศที่มีการจองตามสัดส่วนประชากรมากที่สุด 10 อันดับแรก
1. แคนาดา (330.1% ของประชากร)
2. สหราชอาณาจักร (302.2% ของประชากร)
3. นิวซีแลนด์ (246.8% ของประชากร)
4. ออสเตรเลีย (229.9% ของประชากร)
5. สหภาพยุโรป (เฉลี่ย 183.5% ของประชากร)
6. นอร์เวย์ (183.5% ของประชากร)
7. สหรัฐอเมริกา (169.0% ของประชากร)
8. ไอซ์แลนด์ (156.0% ของประชากร)
9. เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (154.6% ของประชากร)
10. อิสราเอล (137.6% ของประชากร)

วัคซีนที่มีการจองแล้วมากที่สุด
1. AstraZeneca/Oxford ถูกจองแล้ว 3,036 ล้านโดส
2. Novavax ถูกจองแล้ว 1,314 ล้านโดส
3. Pfizer/BioNtech ถูกจองแล้ว 836 ล้านโดส
4. Gamaleya ถูกจองแล้ว 727 ล้านโดส
5. Sanofi/GSK ถูกจองแล้ว 712 ล้านโดส
6. Moderna ถูกจองแล้ว 461 ล้านโดส
7. Johnson & Johnson ถูกจองแล้ว 346 ล้านโดส
8. Curevac ถูกจองแล้ว 225 ล้านโดส
9. Sinopharm ถูกจองแล้ว 223 ล้านโดส
10. UBI Group ถูกจองแล้ว 202 ล้านโดส

วัคซีนหลักที่ถูกจองแล้วโดยประเทศต่างๆ ดังนี้
1. AstraZeneca จองแล้ว 3,036 ล้านโดส โดย
- อินเดีย 1,000 ล้านโดส
- โครงการ COVAX 300 ล้านโดส
- สหภาพยุโรป 300 ล้านโดส
- สหรัฐอเมริกา 300 ล้านโดส
- จีน 200 ล้านโดส
- กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา 150 ล้านโดส
- ญี่ปุ่น 120 ล้านโดส
- ประเทศอื่นๆ 117 ล้านโดส
- บราซิล 100 ล้านโดส
- อินโดนีเซีย 100 ล้านโดส
- สหราชอาณาจักร 100 ล้านโดส
- เม็กซิโก 77 ล้านโดส
- ไทย 61 ล้านโดส
- ออสเตรเลีย 54 ล้านโดส
- แคนาดา 20 ล้านโดส
- เกาหลีใต้ 20 ล้านโดส
- ฟิลิปปินส์ 17 ล้านโดส

2. Pfizer/BioNTech จองแล้ว 836 ล้านโดส โดย
- สหภาพยุโรป 300 ล้านโดส
- สหรัฐอเมริกา 200 ล้านโดส
- ญี่ปุ่น 120 ล้านโดส
- ประเทศอื่นๆ 72 ล้านโดส
- แคนาดา 40 ล้านโดส
- สหราชอาณาจักร 40 ล้านโดส
- เม็กซิโก 34 ล้านโดส
- เกาหลีใต้ 20 ล้านโดส
- ออสเตรเลีย 10 ล้านโดส

3. Moderna จองแล้ว 461 ล้านโดส โดย
- สหรัฐอเมริกา 200 ล้านโดส
- สหภาพยุโรป 80 ล้านโดส
- ญี่ปุ่น 50 ล้านโดส
- แคนาดา 40 ล้านโดส
- เกาหลีใต้ 40 ล้านโดส
- ฟิลิปปินส์ 20 ล้านโดส
- สหราชอาณาจักร 17 ล้านโดส
- ประเทศอื่นๆ 14 ล้านโดส

4. Sinovac จองแล้ว 180 ล้านโดส โดย
- อินโดนีเซีย 50 ล้านโดส
- ตุรกี 50 ล้านโดส
- บราซิล 46 ล้านโดส
- ประเทศอื่นๆ 32 ล้านโดส
- ไทย 2 ล้านโดส

5. Gamaleya จองแล้ว 727 ล้านโดส โดย
- อินเดีย 200 ล้านโดส
- รัสเซีย 160 ล้านโดส
- บราซิล 100 ล้านโดส
- อุซเบกิสถาน 70 ล้านโดส
- เม็กซิโก 64 ล้านโดส
- อียิปต์ 50 ล้านโดส
- เนปาล 50 ล้านโดส
- ประเทศอื่นๆ 33 ล้านโดส

6. Novavax จองแล้ว 1,314 ล้านโดส โดย
- อินเดีย 1,000 ล้านโดส
- สหรัฐอเมริกา 110 ล้านโดส
- สหราชอาณาจักร 60 ล้านโดส
- แคนาดา 52 ล้านโดส
- ออสเตรเลีย 51 ล้านโดส
- ฟิลิปปินส์ 30 ล้านโดส
- ประเทศอื่นๆ 11 ล้านโดส

7. Sanofi/GSK จองแล้ว 712 ล้านโดส โดย
- สหภาพยุโรป 300 ล้านโดส
- โครงการ COVAX 200 ล้านโดส
- สหรัฐอเมริกา 100 ล้านโดส
- สหราชอาณาจักร 60 ล้านโดส
- แคนาดา 52 ล้านโดส

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, The New York Times

ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (red arrow left)(red arrow left)


กำลังโหลดความคิดเห็น