xs
xsm
sm
md
lg

ศน.ชวนชาวพุทธ สวดมนต์ “ธัมมจักฯ-โพชฌังคปริตร” ไล่โควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการศาสนา ชวนพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ “ธัมมจักฯ-โพชฌังคปริตร” ปัดเป่าโรคภัยโควิด-19 วัด-มัสยิด งดจัดกิจกรรมในศาสนสถาน

วันนี้ (13 ม.ค.) นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนา (ศน.) ได้มีนโยบายให้งดการจัดกิจกรรมภายในวัดและศาสนสถาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยศาสนาพุทธ ขอให้เว้นกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการรวมกลุ่มในวัด ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด อย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ในการเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร และการประกอบพิธีต่างๆ ส่วนมัสยิด สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศให้งดการละหมาดวันศุกร์ ในมัสยิดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ขณะที่มัสยิดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังสูงสุด พร้อมทั้งงดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม อาทิ การออกดะอ์วะห์ การจัดงานการกุศลของมัสยิด งานบรรยายศาสนธรรม การเรียนการสอนศาสนาภาคบังคับ และการเรียนการสอนประจำมัสยิด

“ในช่วงที่มีการปิดสถานที่ทำกิจการต่างๆ มีคนตกงาน หยุดงาน และพักจำนวนมาก รวมทั้งมีหน่วยงานต่างๆ ให้พนักงาน ทำงานที่บ้าน ส่งผลกระทบต่อจิตใจ จึงอยากใช้โอกาสนี้ รณรงค์ให้ประชาชนสวดมนต์ เพราะการสวดมนต์สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นการทำจิตสงบ เมื่อเจอปัญหาต่างๆ จะมีสตินำไปแก้ปัญหา” นายเกรียงศักดิ์ กล่าว

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า บทสวดมนต์ที่อยากแนะนำ คือ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทมงคลสูตร บทรตนสูตร เป็นบทสวดมนต์ที่ก่อให้เกิดพลังใจในการต่อสู้ ฟันฝ่าเพื่อชัยชนะต่ออุปสรรค ปัญหา ตลอดจนภัยทั้งปวง รวมถึง บทโพชณังคปริตร หลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง เป็นธรรมคำสอนในการทำใจให้สว่าง สะอาดผ่องใส ช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัย ซึ่งสามารถช่วยรักษาใจ เพราะจิตใจมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับร่างกาย หากใจดี ร่างกายย่อมดีตามไปด้วย และโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่เบียดเบียน
ทั้งนี้ ศน. ได้นำคู่มือบทสวดมนต์ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.dra.go.th และเพจเฟซบุ๊ก : กรมการศาสนา https://m.facebook.com/Drathai.gov


กำลังโหลดความคิดเห็น...