xs
xsm
sm
md
lg

ศบค.แจงแบ่ง 4 โซนคุมโควิด “สมุทรสาคร” เข้มสุด คุมคนเข้าออก-ห้ามจัดฉลองปีใหม่ ยันไม่ล็อกดาวน์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศบค.เคาะแบ่ง 4 พื้นที่ควบคุมโควิด-19 ตามสถานการณ์ พื้นที่ควบคุมสูงสุด มีสมุทรสาครจังหวัดเดียว ให้ปิดสถานประกอบการเสี่ยง ควบคุมการเข้าออกของคน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เร่งตรวจหาเชื้อ ตั้ง รพ.สนาม มีมาตรการเยียวยา งดจัดกิจกรรมฉลองช่วงปีใหม่ทุกชนิด ถัดออกไปเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง มีมาตรการผ่อนคลายลงตามลำดับ ยันไม่ล็อกดาวน์ประเทศ

วันนี้ (24 ธ.ค.) เมื่อเวลา 12.15 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์อำนวยการยริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงผลการประชุม ศบค.ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.เป็นประธานในวันนี้ ว่า เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้น ในที่ประชุมวันนี้ไม่มีคำว่าล็อกดาวน์ประเทศไทยแต่อย่างใด แต่มีการพิจารณาเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของเชื้อโควิด-19 โดยการแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ออกเป็น 4 พื้นที่ และจะไม่เรียกว่าเป็นพื้นที่สีอะไร ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุด คือ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจํานวนมากและมีมากกว่า 1 พื้นที่ย่อย, พื้นที่ควบคุม คือ พื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 10 ราย และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น, พื้นที่เฝ้าระวังสูง คือ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย แต่มีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และ พื้นที่เฝ้าระวัง คือ พื้นที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อ

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า พื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งขณะนี้มีอยู่จังหวัดเดียว คือ สมุทรสาครนั้น ให้มีการจำกัดเวลาปิด-เปิด สถานประกอบการที่มีความจำเป็น, ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด, ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออก จากพื้นที่โดยเด็ดขาด, ควบคุมการเข้า-ออกของยานพาหนะและบุคคลคนไทย โดยไม่ให้กระทบการค้าและอุตสาหกรรมมากเกินจำเป็น ให้มีการจัดตั้งด่านตรวจคัดกรอง จุดสกัดและสายตรวจ เพื่อให้มีการควบคุมการเข้าออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ, ใช้มาตรการทำงานจากที่บ้าน อย่างเต็มขีดความสามารถ

สถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์, งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมากทุกรูปแบบ, ทุกสถานประกอบการ และโรงงานที่ยังเปิดดําเนินการ ให้เน้นมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเต็มขีดความสามารถ (D/M/H/T) ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พัก หากไม่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดให้พิจารณาหยุดการดําเนินการ, การประมงสามารถดําเนินการได้ แต่ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนการออกเรือ ทั้งนี้ กห. สนับสนุน สธ. ด้านบุคลากรทางการแพทย์ (ทร.) ในตรวจหาเชื้อเชิงรุกทางทะเล

ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโควิด-19 ดังนี้
- เร่งรัดการตรวจหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรม/กิจการที่เสี่ยง
- แยกกักผู้ติดเชื้อ ด้วยการจัดตั้ง รพ.สนาม ตามขีดความสามารถ (กระทรวงกลาโหมสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการจัดตั้ง รพ.สนาม)
- พิจารณาเยียวยาและดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวของผู้ติดเชื้อตามขีดความสามารถ
- เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรค ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย 100%, เน้นการทําความสะอาด (มือ, สถานที่หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยๆ), หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจํานวนมาก, มีการติดตั้ง Application หมอชนะ เพิ่มเติมจากการใช้ Application ไทยชนะ

พื้นที่ควบคุม ซึ่งเป็นจังหวัดอยู่ติดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ได้แก่ จ.สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม กทม. (เฉพาะฝั่งตะวันตก) ให้พิจารณาปิดหรือจำกัดเวลาปิด-เปิดสถานกระกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด, ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออกจากพื้นที่, ให้ประสานจัดตั้งด่านคัดกรองกับจังหวัดพื้นที่สีแดงตามความเหมาะสม, ให้ใช้มาตรการทำงานจากที่บ้าน สำหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้สถานศึกษาพิจารณาหยุดการเรียนการสอน หรือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากทุกรูปแบบ, สถานประกอบการและโรงงานที่ยังเปิดดำเนินการให้เน้นมาตรการป้องกันโควิด-19 ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พักคนงาน หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ ศบค.กำหนด ให้พิจารณาหยุดการดำเนินการ, เฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวที่มีจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด หากตรวจพบให้แจ้งเจ้าหนาที่ตำรวจทราบ, ให้พิจารณาจำกัดเวลาปิด-เปิดสถานประกอบการที่มีความจำเป็นตามความเหมาะสม

พื้นที่ควบคุม มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโควิด-19 ดังนี้
- พิจารณาการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรม/กิจการที่เสี่ยง
- เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย 100%, เน้นการทําความสะอาด (มือ, สถานที่หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยๆ), หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจํานวนมาก, มีการติดตั้ง Application หมอชนะ ตามความเหมาะสม เพิ่มเติมจากการใช้ Application ไทยชนะ


ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง (ขณะนี้มีอยู่ 25 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อยุธยา ภูเก็ต เพชรบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี กระบี่ ขอนแก่น ชัยนาท อุดรธานี พิจิตร นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ชัยภูมิ นครสวรรค์ อ่างทอง) ให้พิจารณาปิดหรือจํากัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามความเหมาะสม, ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออกจากพื้นที่, พิจารณาใช้มาตรการ Work from Home ตามความเหมาะสม, พิจารณาใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของระบบตามความเหมาะสม, หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมากทุกรูปแบบ

พื้นที่เฝ้าระวังสูง มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโควิด-19 ดังนี้
- เร่งรัดการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรม/กิจการที่เสี่ยง
- เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย 100%, เน้นการทําความสะอาด (มือ, สถานที่และอุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยๆ), หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจํานวนมาก, มีการติดตั้งและสแกน Application ไทยชนะอยู่เสมอ

ส่วนพื้นที่เฝ้าระวัง (ได้แก่ 47 จังหวัดที่เหลือ) ให้พิจารณาปิดหรือจํากัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามความเหมาะสม, ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออกจากพื้นที่, หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมากหากมีความจําเป็นต้องดําเนินการให้มีการปรึกษาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยให้พิจารณาลดจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลง ให้มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรมและให้มีการกํากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้วางแผนไว้

พื้นที่เฝ้าระวัง มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโควิด-19 ดังนี้

- ให้มีการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรม/กิจการที่เสี่ยง
- เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย 100%, เน้นการทําความสะอาด (มือ, สถานที่หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยๆ), หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจํานวนมาก, มีการติดตั้งและสแกน Application ไทยชนะอยู่เสมอ

สำหรับการจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่และการจัดกิจกรรมงานวันเด็กนั้น ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้งดจัดกิจกรรมฉลองทุกชนิด เว้นแต่จัดกิจกรรมแบบออนไลน์ ส่วนพื้นที่ควบคุม ให้งดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ แต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือกิจกรรมที่มีเฉพาะผู้คุ้นเคยได้ หรือพิจารณาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ต้องลดขนาดลงกว่าปกติ มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดความคับคั่ง ทั้งนี้สามารถหารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อของ  กทม.ได้
กำลังโหลดความคิดเห็น