xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ยันมาตรการล็อกดาวน์ป้องกันโควิด-19 จะเป็นทางเลือกสุดท้าย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร แถลงผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ถึงมาตรการล็อกดาวน์เมืองเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 แพร่กระจาย ว่า มาตรการดังกล่าวจะเป็นทางเลือกสุดท้าย เพราะยังอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังสถานการณ์

ส่วนการเดินทางข้ามไปยังจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งเข้ามาในกรุงเทพมหานครนั้น ยังสามารถทำได้ และยังไม่มีต้องมีการกักตัว ยกเว้นในพื้นที่สมุทรสาคร