xs
xsm
sm
md
lg

“พลังเล็กเปลี่ยนโลก” เวทีสะท้อนพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เดินทางมาถึงปีที่ 8 แล้ว สำหรับโครงการดี ๆ ที่ชื่อว่า “พลังเล็กเปลี่ยนโลก” ซึ่ง เปิดพื้นที่และเวทีให้เยาวชนได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมพิชิตโควิด-19” ชิงทุนการศึกษากว่า 280,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ


เพราะเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งให้การสนับสนุนพลังความคิดพลังสร้างสรรค์มาโดยตลอด จึงจับมือกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ อสมท เปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนเด็กไทยได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมา ผ่านหลาย ๆ โครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก” ที่มุ่งมั่นส่งเสริมผลักดันให้เยาวชนไทยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความรู้รอบตัว มาต่อยอดครีเอทเป็นผลงานนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้วยการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนคิดค้นสร้างสรรค์ “สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ” โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสำหรับผลงานที่โดดเด่นก็มีรางวัลมอบให้รวมทั้งสิ้น 24 รางวัล ซึ่งแบ่งออกเป็น “รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม” 6 รางวัล จะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 15,000 บาท และ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และ “รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น” จำนวน 18 รางวัล ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท และ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ


สำหรับการประกวดในปี 2563 ซึ่งมาพร้อมกับหัวข้อ “นวัตกรรมพิชิตโควิด-19” และมีการประกาศผลผู้ชนะไปแล้วนั้น กนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากในทุกสถานการณ์วิกฤต มักจะก่อให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เสมอ และในวิกฤตการณ์โควิด-19 นี้ก็เช่นกันที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากจากการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ด้วยเหตุนี้ ปตท. จึงได้นำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและนวัตกรรมถ่ายทอดผ่านการประกวดโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

กนกพร รอดรุ่งเรือง
“ในปีนี้ เราเปิดให้น้อง ๆ เยาวชนสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ “นวัตกรรมพิชิตโควิด-19” โดยสะท้อนความคิดผ่านภาพวาดและสิ่งประดิษฐ์ พร้อมคำอธิบายถึงแนวคิดในการประดิษฐ์ผลงานชิ้นนั้น ๆ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งเราจะเห็นว่านวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ก็มาจากการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีผสมผสานกับความคิดเชิงสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ช่วยแก้ไขหลายปัญหาได้ในสังคม”

ทั้งนี้ กนกพร รอดรุ่งเรืองกล่าวเพิ่มเติมว่า ปตท. เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ เป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในอนาคต และทุกพลังเล็ก ๆ ของเยาวชนทุกคน จะรวมกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเราดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

“การประกวดโครงการนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดย ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้สามารถช่วยให้น้อง ๆ นำความรู้รอบตัวที่พวกเขาเจอในทุก ๆ วันมาประยุกต์ใช้ต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ใช้ได้จริงต่อไปในอนาคต” กนกพร รอดรุ่งเรือง กล่าวทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงเชื่อมั่น


กำลังโหลดความคิดเห็น