xs
xsm
sm
md
lg

หลักสูตรใหม่น่าเรียน ม.รังสิต เปิด “เวชศาสตร์การกีฬา” มุ่งผลิตนักฟื้นฟูทางการกีฬาสร้างอาชีพใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) มุ่งสร้างนักฟื้นฟูทางการกีฬาให้เป็นอาชีพใหม่ ช่วยฟื้นฟูนักกีฬาที่ได้รับการบาดเจ็บทางการกีฬาหรือหลังผ่าตัดจากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาให้สามารถกลับมาเล่นกีฬาได้ใหม่และมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยศาสตร์ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ การออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟู สารอาหารเพื่อการรักษา เทคนิคการโค้ช รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานบริการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า หลักสูตรเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) เป็นหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดในปีการศึกษา 1/2564 โดยหลักสูตรนี้ไม่ใช่วิชาชีพทางการแพทย์ แต่เป็นอาชีพใหม่ในวงการกีฬา โดยมีเป้าหมายคือมุ่งผลิตบุคลากรสายอาชีพเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักกีฬาโดยเฉพาะซึ่งทำหน้าที่เป็นนักฟื้นฟูทางการกีฬาที่เรียกว่าSportsRehabilitation 

ประเทศไทยเรื่องกีฬาถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะการวิ่ง การปั่นจักรยาน การแข่งขันทางการกีฬา หรือแม้แต่ฟุตบอลก็สามารถเล่นเป็นอาชีพได้ ซึ่งในปัจจุบันนักกีฬาอาชีพกำลังได้รับความนิยมและเป็นอาชีพเด็กๆ ใฝ่ฝัน ทั้งนี้ ในต่างประเทศที่มีระบบการพัฒนานักกีฬาที่สมบูรณ์แบบครบวงจร จะมีคนกลุ่มหนึ่งทำหน้าเป็น Rehab Coach ซึ่งเป็นโค้ชที่ทำหน้าเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟู ในมหาวิทยาลัยรังสิตเราจะใช้เป็น Sports Rehabilitation ซึ่งอยู่ในหลักสูตรชื่อ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชศาสตร์การกีฬา)


“อย่างไรก็ตาม หากพูดถึงเนื้อหาการเรียนการสอนทางSports Medicine ในประเทศไทยจะเป็นเพียงองค์ความรู้แขนงหนึ่งในวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science) และหลักสูตรปริญญาโทที่เน้นการทำวิจัยเท่านั้น แต่ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต เราออกแบบหลักสูตรที่เน้นเวชศาสตร์การกีฬาโดยเฉพาะ เพราะนอกจากจะสามารถออกแบบการออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) สรีรวิทยา การผ่าตัดและการรักษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางการกีฬา สามารถใช้เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพทางกายตามชนิดและประเภทของกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล เช่น เครื่องทดสอบกำลังกล้ามเนื้อ เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนไหว เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางหัวใจและปอด เป็นต้น รวมไปถึงแปลผลและวิเคราะห์ผลการทดสอบได้ สามารถทำงานใกล้ชิดกับบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจึงผลิตคนตรงกลางที่มีความสามารถมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและความรู้ทางด้านการแพทย์ทำหน้าที่เรียกว่าเป็น Sports Rehabilitation หรือนักฟื้นฟูทางการกีฬา ซึ่งหลักสูตรนี้ออกแบบให้คนกลุ่มนี้เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นโค้ชทางการกีฬา โดยเฉพาะการออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูที่มีการบาดเจ็บจากการกีฬาโดยเฉพาะ จึงเป็นที่มาของการเปิดหลักสูตรดังกล่าว


นอกจากนี้ ที่น่าสนใจคือ คณะกายภาพบำบัดฯ ได้ออกแบบให้หลักสูตรเวชศาสตร์การกีฬาและหลักสูตรชรัณสุขศาสตร์ สองหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรดับเบิ้ล ดีกรี (Double Degree) คู่กัน หมายความว่าคนที่เรียนหลักสูตรชรัณสุขศาสตร์แล้ว หากต้องการที่จะได้อีกปริญญาในหลักสูตรเวชศาสตร์การกีฬาเขาสามารถเรียนเพิ่มอีก 9 หน่วยกิต ก็จะได้หลักสูตร 2 ปริญญาใน 4 ปีหรือ 4 ปีครึ่ง โดยต้องมีการวางแผนการศึกษาไว้ตั้งแต่ต้นปี นั่นหมายความว่าเขาจะเป็นนักชรัณสุขศาสตร์ และมีความรู้ทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาฉะนั้นเราถึงเห็นธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ฟิตเนสสำหรับผู้สูงอายุ กีฬาสำหรับผู้สูงอายุ และการฟื้นฟูการบาดเจ็บทางกีฬาในผู้สูงอายุ นี่คืออาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นได้จากการที่เขาเรียน Combine แบบนี้ ในขณะเดียวกัน คนที่เรียนหลักสูตรเวชศาสตร์การกีฬาและเรียนเพิ่มอีก 9 หน่วยกิต 4 ปีก็จะได้ปริญญาในหลักสูตรชรัณสุขศาสตร์ไปด้วย หมายความว่าเมื่อจบหลักสูตรแล้วก็สามารถที่จะไปเปิดฟิตเนส หรือฟิตเนสสำหรับผู้สูงอายุได้เหมือนกัน และนี่คือการเกิดงานใหม่หรืออาชีพใหม่ที่จะตอบโจทย์สังคมในอนาคตข้างหน้า” คณบดีคณะกายภาพบำบัดฯ กล่าวเสริม

หลักสูตรเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1453 หรือ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา โทร. 0-2791-5500-10


กำลังโหลดความคิดเห็น...