xs
xsm
sm
md
lg

สำนักการศึกษา กทม.ต้อนรับ ผอ.สำนักคนใหม่ ที่เข้าใจครู เข้าถึงง่าย แก้ไขปัญหาทันเหตุการณ์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ข้าราชการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมใจต้อนรับอดีตครู กทม. จาก ร.ร.วัดปริวาศ เขตยานนาวา ที่ได้ก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้อำนวยการการศึกษาคนใหม่ ที่นำคณะผู้บริหารโรงเรียนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมมอบแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

วันนี้ (1 ก.ย.) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เข้าปฏิบัติงานวันแรก ด้วยการเคารพสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลอมรวมจิตใจ ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสำนักการศึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ทั้งนี้ นายเกรียงไกร ได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาบ้านหลังเดิมอีกครั้ง การได้กลับมาในครั้งนี้จะเติมเต็มความเข้มแข็งทางวิชาการ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ก้าวทันในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เพราะโรงเรียนมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ เพื่อให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เด็กๆ กทม. ทุกคนต้องได้รับโอกาสทางศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเท่าเทียมเสมอภาคตามสิทธิ์ในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเป็นที่ตั้ง โดยยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลกเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวมีรายงานว่า หลังเสร็จสิ้นพิธี นายเกรียงไกร ได้อัญเชิญพระพุทธรูปเข้าสู่สถานที่ทำงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกล่าวขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก ขอบคุณครูผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มาต้อนรับอย่างจริงใจ โดยบุคลากรทุกฝ่ายทราบดีว่าอุปนิสัยของผู้บริหารท่านใหม่ล่าสุดนั้น เป็นบุคคลเข้าถึงได้ง่าย คอยรับฟังปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
กำลังโหลดความคิดเห็น...