xs
xsm
sm
md
lg

เปิดสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา อำนวยความสะดวกและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสะพานทางเดินข้ามคลองทวีวัฒนา เขตบางแค เพื่อให้ประชาชนชาวชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา สามารถเดินทางสัญจรได้สะดวกมากขึ้น สะพานข้ามคลองทวีวัฒนา ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับชุมชน แต่จะเป็นสะพานสำหรับรถยนต์ข้ามคลอง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนในชุมชน

วันนี้ (29 ก.ย.) เมื่อเวลา 10.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานทางเดินข้ามคลองทวีวัฒนา เขตบางแค โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางแค กลุ่มเขตกรุงธนใต้ สำนักการระบายน้ำ สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ ประธานชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา และประชาชนในชุมชน ร่วมพิธี ณ ชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตบางแค

สืบเนื่องมาจากกิจกรรม ผู้ว่าฯ พบประชาชน เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 62 ณ วัดราษฎร์บำรุง แขวงหลักสอง เขตบางแค ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนเขตบางแค จำนวน 48 ชุมชน ประธานชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในชุมชน เนื่องจากมีการรื้อถอนสะพานดังกล่าวบริเวณหน้าชุมชน ซึ่งชาวชุมชนเคยใช้ในการเดินทางสัญจรเป็นประจำ ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง อีกทั้งการก่อสร้างสะพานใหม่จะอยู่ห่างออกไป รวมถึงมีปัญหาติดขัดในเรื่องที่ดินของเอกชน ชาวชุมชนจึงร้องขอให้มีการก่อสร้างสะพานดังกล่าวบริเวณหน้าชุมชน ตรงจุดเดิมที่รื้อถอนสะพานออกไป ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานเขตบางแค และสำนักการระบายน้ำ สำรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และได้จัดสรรงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา จะทำให้ประชาชนชาวชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนาเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งผลไปถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งชาวชุมชนได้ดำเนินการจัดตลาดนัดชุมชน ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้แก่ประชาชนในชุมชนและเป็นสะพานที่มีความสวยงามอันเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนาและประชาชน เขตบางแค

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ สิ่งใดที่มีความจำเป็นหรือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน จะเดินหน้าทำทันทีอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการก่อสร้างสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา ทำให้ประชาชนชาวชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา สามารถเดินทางสัญจรได้สะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในบริเวณดังกล่าว จะมีสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับชุมชน แต่จะเป็นสะพานสำหรับรถยนต์ข้ามคลอง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนและผู้สูงอายุในชุมชน กรุงเทพหานครจึงจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามคลองทวีวัฒนาขึ้น อีกทั้งประชาชนที่ผ่านไปมาสามารถเดินทางเข้ามาในชุมชน เพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าตลาดนัดของชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหวังของกรุงเทพมหานครในการที่จะให้ชาวชุมชน และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...