xs
xsm
sm
md
lg

กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เผยไทยมีมาตรการเฝ้าระวังโรคที่เข้มข้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมควบคุมโรค เผยติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงที่อาจแพร่ระบาดมายังประเทศไทย วางแผนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ของโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วันนี้ (23 ก.ย.) นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากกรณีที่มีรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับไทย ได้แก่ ประเทศเมียนมา มาเลเซีย กัมพูชา และลาว ทั้งนี้ ในประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะประเทศเมียนมา และประเทศมาเลเซีย ที่ยังพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่อง จากรายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 ณ วันที่ 23 ก.ย. 63 ประเทศเมียนมา พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 592 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 6,743 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 115 ราย ส่วนประเทศมาเลเซียพบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 82 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 10,358 ราย ประเทศกัมพูชา 275 ราย และ ประเทศลาว 23 ราย จากสถานการณ์ของโรคจะเห็นว่าในประเทศเมียนมามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวดเร็ว ทางการเมียนมาจึงได้เพิ่มมาตรการล็อกดาวน์เมืองย่างกุ้ง โดยให้ทำงานอยู่ที่บ้าน งดเว้นการจัดกิจกรรม ยังคงปิดโรงเรียนต่อ และปิดโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ไม่ให้ระบาดเป็น วงกว้างภายในประเทศเมียนมา

สำหรับประเทศไทย ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าวอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง หากพบปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จะมีมาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้นต่อไป พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงที่โรคโควิด-19 อาจแพร่ระบาดมายังประเทศไทย เพื่อวางแผนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ของโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังที่ด่านชายแดน ทั้งด่านที่เป็นทางการและด่านธรรมชาติ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว (อสต.) จะร่วมตรวจสอบพื้นที่และตรวจลาดตระเวน รวมทั้งเฝ้าระวัง ร่วมกับการค้นหาผู้ติดเชื้อและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่ และจัดสถานที่กักกัน local quarantine สำหรับกักตัว หากพบความผิดปกติหรือคนแปลกหน้าในชุมชน จะประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

นายแพทย์ สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด และขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยที่มีความเข้มแข็งและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยทุกหน่วยงานมีการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้น เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422


กำลังโหลดความคิดเห็น...