xs
xsm
sm
md
lg

“อนุทิน” พบ กมธ.สว.ด้านสาธารณสุข วางแผนเสริมประสิทธิภาพระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หารือคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา วางแผนเสริมประสิทธิภาพระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ให้ประชาชนเข้าถึงมากที่สุด ลดความแออัด ผลักดันให้ “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน”

วันนี้ (27 ส.ค.) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ว่า ในวันนี้ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ได้มาหารือและติดตามการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านการแพทย์ปฐมภูมิ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญถือเป็นหัวใจหลักในการให้บริการขั้นพื้นฐานในระดับชุมชน มีการประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขเป็นระยะ และผลักดันให้ “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” ได้แก่ หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข และหมอครอบครัว เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลสุขภาพใกล้บ้าน และได้รับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ พร้อมนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ด้าน นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา กล่าวว่า รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และให้มีการติดตามเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มาหารือเพื่อติดตามการปฏิรูปประเทศในด้านสาธารณสุข เช่น การแพทย์ระบบปฐมภูมิซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบปฏิรูป ซึ่งอยากจะเร่งรัดให้เร็วขึ้น เข้าถึงประชาชนมากขึ้น จะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ มีการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการบริหารจัดการเขตสุขภาพด้วย ประเด็นหารือที่สำคัญคือ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีมาตั้งแต่ปี 2545 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ตามคำรับรองปฏิญญาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติประจำปี 2562 ที่ต้องการให้ทุกประเทศตระหนักการเข้าถึงโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี 2030


กำลังโหลดความคิดเห็น...