xs
xsm
sm
md
lg

สธ.จับมือ ศธ.กำหนด 1+5 มาตรการหลักป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกำหนด 1 + 5 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา คือ ผ่อนปรนระยะห่าง เข้มการป้องกันตนเอง ทั้งคัดกรอง สวมหน้ากาก ล้างมือ ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ ลดแออัด

วันนี้ (17 ส.ค.) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิชย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผอ.โรงเรียนสตรีวิทยา แถลงข่าว “มาตรการป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียนและสถานศึกษา” ว่า ขณะนี้ โรงเรียนได้เปิดเรียนตามปกติ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันกำหนด 1 + 5 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา โดย 1 จัดพื้นที่ได้ตามปกติ แต่ต้องมีระยะห่างให้มากที่สุด และยังคงเข้ม 5 มาตรการหลัก ทั้งการคัดกรอง วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติเสี่ยงทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน, สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา, ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำนาน 20 วินาที มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ, ทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์ของใช้ พื้นผิวสัมผัสร่วม และลดแออัด ลดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หลีกเลี่ยงไปในที่แออัด ตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 http://online.anyflip.com/lqqyt/uwju/mobile/index.html รวมทั้งมีจิตอาสา ข้าราชการบำนาญที่เป็นแพทย์ พยาบาล การสาธารณสุข และด้านการศึกษา เป็นผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน ช่วยให้ความรู้และให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพ และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการในโรงเรียน

นอกจากนี้ จะมีการปรับมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยพิจารณาจากความรุนแรงของการระบาดของโรค ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับสี เพื่อให้นักเรียนปลอดภัย และจะดำเนินการเพิ่มในกลุ่มเด็กนักเรียนกลุ่ม G ที่เดินทางผ่านด่านชายแดนมาเรียนในประเทศไทย จะให้โรงเรียนจัดสถานที่กักตัว (Organization Quarantine) 14 วัน

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิชย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เพื่อให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย ได้ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมประชุมกับ ศบค.เตรียมการเปิดสถานศึกษา โดยผ่อนคลายเรื่องการเว้นระยะห่าง เพื่อให้สถานศึกษา 5,000 กว่าแห่งที่มีข้อจำกัดสามารถเปิดเรียนได้ จัดให้เว้นระยะให้มากที่สุด แต่ต้องเข้มมาตรการหลักป้องกันตนเอง

ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผอ.โรงเรียนสตรีวิทยา กล่าวว่า โรงเรียนสตรีวิทยาได้เปิดเรียนตามปกติตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 SW New normal 5 step a day โดยนักเรียน ครู สวมหน้ากากจากบ้านและตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน คัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าเรียนทุกวัน ครูสวมเฟซชิลด์ระหว่างสอน ทำทะเบียนประวัติการคัดกรองนักเรียน มีจุดพักนักเรียนเพื่อลดการนั่งบนพื้น ปรับการจัดชั้นเรียนให้เว้นระยะห่างมากที่สุดและเดินเรียน 2 ระดับชั้น ให้นักเรียนบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ประจำวัน ส่งให้ครูที่ปรึกษาทุกเช้า หากมีบุคคลในครอบครัวมีความเสี่ยงให้โทร.แจ้งโรงเรียนทันที โดยโรงเรียนมีความพร้อมทั้งการเรียนที่โรงเรียน และระบบออนไลน์หากเกิดสถานการณ์โควิด-19
กำลังโหลดความคิดเห็น...