xs
xsm
sm
md
lg

สิ้น “พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์” ศิลปินแห่งชาติ อายุ 82 ปี เจ้าของผลงาน “เพลงโชคดีที่มีในหลวง-เพลงมหาราชินี-เทพธิดาดอย”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สิ้น “พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์” ศิลปินแห่งชาติ ปี 2560 ด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด สิริอายุ 82 ปี เป็นผู้ประพันธ์เพลงโชคดีที่มีในหลวง เพลงสมเด็จย่าของชาวไทย เพลงพุทธานุภาพ เพลงมหาราชินี เพลงแม่สาย เพลงพะวงรัก เพลงเทพธิดาดอย

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) ปี 2560 ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 14.00 น. ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดสิริรวมอายุ 82 ปี โดยทางญาติแจ้งว่า ได้ดำเนินการขอพระราชน้ำหลวงอาบศพ ในวันที่ 21 ก.ค. เวลา 17.00 น. ศาลา 6 และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพวันที่ 21-27 ก.ค. เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 6 วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี และเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วัน โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไป

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ และจะขอพระราชทานเพลิงศพแล้ว ยังให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท ตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ

สำหรับประวัติของ นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ เกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ปี 2481 อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ได้ฝึกการเล่นดนตรีอยู่ในวงโยธวาทิตของโรงเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง ซึ่งได้หัดเรียนเครื่องดนตรีชิ้นแรกคือ “ปิคโคโล่” ต่อมา ได้ร่วมบรรเลงกับวงแตรวงของโรงเรียนขณะที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษา และได้มีโอกาสเรียนดนตรีในระดับที่สูงขึ้นจากครูผู้สอนจากวงดุริยางค์ ของกรมตำรวจ ปี 2499 ก็ได้ศึกษาด้านดนตรีที่สูงขึ้นกับ อาจารย์อาวุธ เมฆเรียบ ซึ่งเป็นอาจารย์สอนทางด้านดนตรีของโรงเรียนพณิชย์การพระนครด้วย ในระหว่างที่ศึกษาได้มีโอกาสเล่นดนตรีในงานแสดงต่างๆ และต่อมาได้สมัครเรียนด้านการเรียบเรียงเสียงประสานกับอาจารย์แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ ที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ปทุมวัน รุ่นแรก ปี 2505-2506 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จฯทรงดนตรีร่วมกับนักดนตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วงดนตรี TUBand โดยนายพิมพ์ปฏิภาณ เป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมเล่นแซกโซโฟนในวงด้วย อุปนิสัยเป็นผู้มีอารมณ์ดี แจ่มใส ร่าเริง และสามารถพูดภาษามลายู (ยาวี) ได้อย่างคล่องแคล่ว และออกเสียงได้อย่างชัดเจน จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแต่งเพลงและการเรียบเรียงเสียงประสาน โดยใช้วิธีการสร้างแนวทำนองให้สอดคล้องกับคำร้อง เนื้อหาและความหมายของเพลง รวมทั้งใช้เทคนิคแบบดนตรีสากลและเลือกใช้เครื่องดนตรีได้อย่างเหมาะสมสื่อถึงอารมณ์ของเพลงได้อย่างไพเราะ

ส่วนผลงานประพันธ์ เช่น เพลงแม่สาย เพลงพะวงรัก เพลงเทพธิดาดอย เพลงโชคดีที่มีในหลวง เพลงสมเด็จย่าของชาวไทย เพลงพุทธานุภาพ เพลงมหาราชินี เป็นต้น ยังคงสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้สร้างห้องบันทึกเสียง เป็นที่ถ่ายทอด ให้ความรู้และเทคนิคในการร้องเพลงให้แก่นักร้องและผู้ที่มาบันทึกเสียง ทั้งยังควบคุม การฝึกฝนร้องเพลงให้กับกลุ่มที่มาร้องเพลงประสานเสียงสร้างศิลปินลูกกรุงหน้าใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) ปี 2560
กำลังโหลดความคิดเห็น...