xs
xsm
sm
md
lg

สบส.เข้าตรวจ 18 คลินิกชุมชนอบอุ่น สอบข้อมูลโกงเบิกเงิน “บัตรทอง” ลั่นหากแต่งข้อมูลจริง เอาโทษตาม กม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สบส.ลงพื้นที่ตรวจสอบ “คลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่ง ปมทุจริตเบิกจ่ายเงินส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค บัตรทอง เรียกดูเอกสาร ลั่นหากตบแต่งข้อมูลไม่เป็นจริง เพื่อให้เข้าเกณฑ์เบิกจ่าย จะเอาผิดตาม กม. คุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท

ความคืบหน้ากรณีคลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่ง มีพฤติกรรมการเบิกเงินสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ส่อไปในทางทุจริต

วันนี้ (4 ก.ค.) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า วันนี้ตนได้นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่จากกองกฎหมาย และกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เข้าตรวจสอบการดำเนินการของสถานพยาบาลที่ถูกกล่าวอ้าง พร้อมกันทั้ง 18 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อขจัดกระบวนการทุจริตการเบิกจ่ายงบของรัฐ และรักษาผลประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ จะมีการเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องของคลินิก และตรวจสอบเอกสารทางการแพทย์อย่างละเอียด เพื่อส่งข้อมูลให้แก่พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า หากผลการตรวจสอบพบว่า คลินิกมีการทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณโดยไม่มีการตรวจลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนจริง หรือลงประวัติข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อให้เข้าเกณฑ์การตรวจ สบส.จะดำเนินการเอาผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ในฐานที่ผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ ผู้ประกอบวิชาชีพ หรือเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล จัดทำหรือยินยอมให้ผู้อื่นจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการเอกสารแสดงการตรวจโรค เอกสารแสดงผลการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล หรือเอกสารกรณีอื่นอันเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจจะมีคำสั่งปิดสถานพยาบาล หากพบการกระทำการหรือละเว้นกระทำการอย่างใดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่ผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาล หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานพยาบาลอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...