xs
xsm
sm
md
lg

กทม.กวดขันร้านค้าย่านสีลม วอนปฏิบัติตามข้อกำหนดทางราชการอย่างเคร่งครัด ป้องกันแพร่เชื้อโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการย่านถนนสีลม หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 กำชับให้เจ้าของกิจการ สถานประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัด ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

วันนี้ (3 ก.ค.) นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการย่านถนนสีลม เขตบางรัก ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานเขตบางรัก ร่วมลงพื้นที่

สืบเนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) กำหนดให้มีการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะที่ 5 โดยผ่อนปรนการเปิดสถานที่ กิจการ และกิจกรรม ซึ่งมีประกาศสั่งปิดและยังไม่ได้รับการผ่อนปรนตามประกาศผ่อนปรนระยะที่ 4 รวมทั้งเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนปรนให้สถานที่ กิจกรรม และกิจการที่ได้รับการผ่อนปรนไว้แล้วสามารถดำเนินการได้เพิ่มเติม

โดยในส่วนของสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ถึงเวลา 24.00 น.ของวันเดียวกัน และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในส่วนของการจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม หรือร้านอาหารเครื่องดื่มทั่วไป สามารถเปิดหลังเวลา 24.00 น.ได้ แต่ให้งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หลังเวลา 24.00 น.

ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้คำแนะนำและกำชับให้เจ้าของกิจการ สถานประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัด เช่น การตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ การติดตั้ง QR Code ไทยชนะ การงดประชาสัมธ์ส่งเสริมการขาย และเน้นย้ำการสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ รวมทั้งได้กำชับให้สำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กวดขันอย่างต่อเนื่อง
กำลังโหลดความคิดเห็น...