xs
xsm
sm
md
lg

วธ.หล่อเทียนพรรษา ถวาย 10 วัด ในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วธ. จัดพิธีหล่อเทียนพรรษานำไปถวาย 10 วัดในกรุงเทพฯ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา 2563

วันนี้ (29 มิ.ย.) ที่อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 2563 โดยมี พระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา เข้าร่วมจำนวนมาก

นายอิทธิพล กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 2563 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาร่วมกับ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 6 ก.ค.นี้ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษาและจะได้นำเทียนพรรษาไปถวายวัดในวันที่ 3 ก.ค. โดยมีหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้แทนไปร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ดังนี้ 1. กรมการศาสนา ที่วัดพรหมวงศาราม และ วัดปทุมวนาราม 2. กรมศิลปากร ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 4. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่วัดเทพลีลา 5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 6.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่วัดชัยพฤกษมาลา 7. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่วัดเสมียนนารี 8. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่วัดปากน้ำ 9. เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ที่วัดสามพระยา อย่างไรก็ตาม ในการจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันโรคโควิด-19 จึงขอให้วัดมีการตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างด้วย

ในส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามความพร้อมของแต่ละจังหวัดเช่น พิธีหล่อเทียน การแห่เทียนพรรษา การถวายเทียนพรรษา การทำบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติธรรม การประดับธงชาติและธงธรรมจักร การจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนรักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดพรรษา

“ขณะนี้ในการจัดกิจกรรมทางศาสนาสามารถทำได้ตามปกติ การทำบุญ ตักบาตร ถวายเทียนพรรษา เวียนเทียน การปฏิบัติธรรม แต่ยังขอให้ยึดแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค” นายอิทธิพล กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...