xs
xsm
sm
md
lg

“การบินไทย” ขึ้นทะเบียน “ประกันสังคม” พนักงาน 2.1 หมื่นราย หลังพ้นรัฐวิสาหกิจ จ่ายกองทุนทดแทน 6.4 ล้าน บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การบินไทย ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน ให้พนักงานกว่า 2.1 หมื่นคนแล้ว หลังพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ พร้อมจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน 6.4 ล้านบาท

วันนี้ (22 มิ.ย.) นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า หลังจากที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ และมีสถานะเป็นบริษัทเอกชน เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2563 บริษัทฯ ต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 โดยวันที่ 22 มิ.ย. บมจ.การบินไทย ได้มาขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทนที่ สปส.กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 พร้อมทั้งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นจำนวนเงิน 6.4 ล้านบาท

นายทศพล กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ บริษัทฯ ในฐานะนายจ้างต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างทุกคนเป็นผู้ประกันตน โดยกองทุนประกันสังคมจะเก็บเงินสมทบจากนายจ้างร้อยละ 5 ลูกจ้างร้อยละ 5 สำหรับกองทุนเงินทดแทน จัดเก็บจากนายจ้างฝ่ายเดียว ตามอัตราความเสี่ยงของประเภทกิจการ สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบจะได้รับมี 7 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน สำหรับกองทุนเงินทดแทน จะให้ความคุ้มครองลูกจ้างนับจากวันที่เป็นลูกจ้างหรือขึ้นทะเบียนวันแรก

ทั้งนี้ บมจ.การบินไทย ได้ขึ้นทะเบียนให้พนักงานจำนวนกว่า 21,000 คน ส่งผลให้ได้รับความคุ้มครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สปส.กทม.พื้นที่ 2 ได้ให้ความรู้ความเข้าใจงานประกันสังคม แก่ตัวแทนผู้บริหารบริษัท เพื่อให้รับทราบการดำเนินงานของระบบประกันสังคม


กำลังโหลดความคิดเห็น...