xs
xsm
sm
md
lg

สศร.ช่วยศิลปินจัดแสดง "มายากล-หุ่น" ผ่านออนไลน์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สศร.เยียวยาศิลปินที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 ลุยจัดแสดงมายากล-หุ่นร่วมสมัยออนไลน์

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบทำให้ศิลปินและนักแสดงร่วมสมัย ได้รับความเดือดร้อน โดยศิลปิน ด้านวิทยากล ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถรวมตัวกันจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานได้ตามปกติ จึงขาดรายได้ ทำให้การเงินขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง จนค่าใช้จ่ายสะสม และเกิดความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิต ทาง สศร. จึงดำเนินโครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก สาขาศิลปะการแสดง โดยการจัดกิจกรรมเผยแพร่สื่อวิทยากลออนไลน์ เพื่อปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือเยียวยา ศิลปินกลุ่มนี้ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกของสมาคมวิทยากลแห่งประเทศไทย มีพื้นที่ในการพัฒนางานแสดงด้านวิทยากลให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการนำเสนอความรู้ความสามารถโดยใช้หลักของวิทยาศาสตร์และการแสดง การใช้ท่าทาง ละครใบ้ การเบี่ยงเบนความสนใจ ศิลปะการพูด การบาลานซ์สิ่งของ และการโยนของ ของศิลปิน ไปสู่ เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชน ให้ผ่อนคลายความตึงเครียดในช่วงเวลานี้

สำหรับกิจกรรมเผยแพร่สื่อวิทยากลออนไลน์ จัดขึ้นวันนี้ถึง 21 มิ.ย.ระหว่างเวลา 19.30 น. – 21.00 น. ผ่านเพจ https://www.facebook.com/MagicAssociationofThaiLand โดยสามารถรับชมได้ฟรี โดยมีศิลปินนักแสดงมายากลในประเทศไทยเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก และสร้างสรรค์งานทั้งในรูปแบบของการนำเสนอองค์ความรู้ และการแสดงเพื่อมอบความบันเทิงที่หลากหลายและน่าสนใจกว่า 20 ผลงาน

นอกจากนี้ สศร.ยังสนับสนุนจัดการแสดงเทศกาลหุ่นร่วมสมัยออนไลน์ โดยเป็นการรวมกลุ่ม การแสดงคณะหุ่นไทยกว่า 20 คณะ มาเผยแพร่การแสดงความวิจิตรงดงามของหุ่นไทยที่หาชมยาก อาทิ หุ่นสายเสมา หุ่นหลวง หุ่นกระบอก หุ่นวังหน้า หุ่นละครเล็ก หนังใหญ่ หนังตะลุง หนังบักตื้อ และหุ่นไทยร่วมสมัย ผ่านเพจ https://www.facebook.com/HarmonyPuppetTH/ จนถึงวันที่ 20 มิ.ย. ช่วงเวลา 15.00 -19.00 น.
กำลังโหลดความคิดเห็น...