xs
xsm
sm
md
lg

ศจย.ชวนคนไทยลด-เลิกสูบบุหรี่ ผลสำรวจชี้ชัดสิงห์อมควันเสี่ยงติดโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศจย.หนุนแคมเปญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563 ‘ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง’ ชวนคนไทยลด-เลิกสูบบุหรี่ หลังผลสำรวจชี้ชัดสิงห์อมควันเสี่ยงติดโควิด-19 ร้อยละ 76

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เผยผลสำรวจความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อการสูบบุหรี่ ส่งผลต่อความเสี่ยงอันตรายป่วยร้ายแรงจากปอดติดเชื้อโควิด-19 แบบควิก โพล ทางออนไลน์ ช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อนำข้อมูลไปใช้พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสุขภาวะ ที่เกี่ยวกับการรณรงค์ให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่ พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ที่สูบและไม่สูบบุหรี่ อายุระหว่าง 21-60 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 40.8 และต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 32.5 ที่ติดตามข่าวสารสถานการณ์โควิด-19 ทราบว่า การสูบบุหรี่มีความเสี่ยงต่อการติดไวรัสโควิด-19 ร้อยละ 76 และยังทราบด้วยว่าการสูบบุหรี่ทำให้ปอดอักเสบจากโรคโควิด-19 รุนแรงขึ้นถึงร้อยละ 85

นอกจากนี้ ประชาชนร้อยละ 36 ทราบว่า การสูบบุหรี่ในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้ติดโควิด-19 ได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกร้อยละ 52 ทราบว่าการสูบบุหรี่สามารถแพร่กระจายโควิด-19 ได้ง่ายและมากขึ้น จากการไอ ถ่มเสมหะ หรือน้ำลาย และร้อยละ 48 ทราบว่าการสูบบุหรี่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มากขึ้น

พร้อมกันนี้ ประชาชนยังมีความเข้าใจเรื่องบุหรี่ต่อสถานการณ์วิกฤตเป็นอย่างดี ร้อยละ 87 รับทราบว่า ผู้สูบบุหรี่ที่ติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 จะรักษาหายยากกว่าคนที่ไม่สูบ เพราะปอดเสื่อมจากบุหรี่มาก่อนแล้ว ขณะที่ประชาชนร้อยละ 71 บอกถึงอันตรายหากสูบบุหรี่ในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาดแก่คนใกล้ชิด ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่ร้อยละ 58.5 สูบลดลงหลังจากทราบข่าวสารสถานการณ์โควิด-19 ที่เกี่ยวกับบุหรี่

“ผลโพลนี้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมถึงสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ให้ความรู้ ว่าการสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด ในช่วงโควิด-19 ระบาด จะยิ่งทำให้อาการป่วยทรุดและอาจเสียชีวิตได้นั้นมาถูกทาง จึงควรถอดบทเรียนการสื่อสารที่สำเร็จนี้มาพัฒนาต่อยอด หาช่องทางเข้าถึงกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับข่าวสาร หรือรับข่าวสารแล้วยังมีพฤติกรรมสูบบุหรี่เหมือนเดิม เชื่อว่า จะช่วยสร้างสังคมปลอดบุหรี่ได้จริงในอนาคต และถือเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมกันรณรงค์อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2563 ที่กำลังจะมาถึง โดยในปีนี้มีคำขวัญที่สอดคล้องกับสถานการณ์ คือ ‘ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง’ #เลิกสูบลดเสี่ยง ทาง ศจย.ก็ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนร่วมมือร่วมใจหยุดหรือเลิกสูบบุหรี่ในช่วงวิกฤตนี้ และตลอดไป เพื่อลดความเสี่ยงของตัวท่านเองและคนที่ท่านรักให้รอดพ้นจากโควิด-19” ศ.นพ.รณชัย กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...