xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงาน-เอกชน เทรนช่างแอร์ผ่านออนไลน์ สู่ New Normal

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.แรงงาน จับมือเอกชน เทรนช่างแอร์ผ่านออนไลน์ สู่ New Normal เน้นความปลอดภัย พร้อมปั้นช่างแอร์มืออาชีพ รองรับความต้องผู้ใช้บริการที่แนวโน้มเพิ่มขึ้น

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้าว ความต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนับวันจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ความต้องการช่างติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจึงมีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วย ทาง กพร. ได้ร่วมกับผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศหลายบริษัท จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ช่างที่เป็นตัวแทนจำหน่าย รวมถึงแรงงานทั่วไปที่ประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ อาทิ ร่วมกับบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง และช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ที่ผ่านมา บริษัทได้มอบชุดฝึกเครื่องปรับอากาศให้แก่ กพร.แล้วรวม 30 ชุด เพื่อนำไปใช้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ ที่จังหวัดภูเก็ต นครศรีธรรมราช และเชียงใหม่

นายธวัช กล่าวว่า สำหรับปี 2563 จะขยายพื้นที่ฝึกอบรมเป็น 9 จังหวัด เป้าหมาย 520 คน ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา และ กระบี่ ปัจจุบัน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (สพร.19 เชียงใหม่) ได้จัดฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และช่างเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูงไปแล้ว มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 79 คน ส่วนจังหวัดอื่นๆ จะเริ่มฝึกอบรมเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย นอกจากนี้ กพร.และอีมิแน้นท์ ยังร่วมกันพัฒนาการฝึกอบรมเพื่อรองรับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยจะเริ่มนำร่องจัดฝึกอบรมออนไลน์ในสาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และจะนำโปรแกรม Eminent Virtual Installation V.2 ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้มาใช้ฝึกอบรม ณ สพร. 1 สมุทรปราการ

สำหรับเครื่องปรับอากาศระบบ VRF นั้น เป็นเทคโนโลยีระบบปรับอากาศที่นิยมติดตั้งในอาคารขนาดใหญ่ ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้และฝึกทักษะการทำงาน การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา ส่วนหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จะเน้นเรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การต่อสายไฟฟ้า การเชื่อมและติดตั้งท่อ หลักการทำความเย็น สารทำความเย็นและวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ส่วนระดับ 2 เน้นการฝึกอบรมระบบไฟฟ้า 3 เฟสกับงานเครื่องปรับอากาศ การวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องปรับอากาศ

“ในการส่งเสริมและพัฒนาช่างเครื่องปรับอากาศ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพรองรับความต้องการของตลาดที่กำลังฟื้นตัว และช่างเครื่องปรับอากาศจะเป็นอีกหนึ่งสาขาอาชีพที่จะประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพนี้ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถแล้วเท่านั้น เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างความปลอดภัยต่อสาธารณะ” อธิบดี กพร. กล่าว

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนช่างเข้าฝึกอบรมและทดสอบฯ ต่อยอดเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035


กำลังโหลดความคิดเห็น...