xs
xsm
sm
md
lg

ห่วงประชาชนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาโควิด-19 ลุยแจกถุงยังชีพให้ชุมชนตกสำรวจย่านหนองจอก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมเร่งขุดลอกระยะแรก 17 คลองตื้นเขิน เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำฝั่งตะวันออก

วันนี้ (27 พ.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริเวณชุมชนบึงปรง เขตหนองจอก โดยมี นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหนองจอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ ทำให้ต้องหยุดงานขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากหน่วยงานทุกภาคส่วนและผู้มีจิตศรัทธามาแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ รวมถึงชุมชนที่ตกสำรวจ โดยหมุนเวียนแจกจ่ายตามชุมชนทั้ง 50 สำนักงานเขต ที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดๆ ซึ่งในวันนี้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ประชาชนบริเวณชุมชนบึงปรง เขตหนองจอก จำนวน 200 ครัวเรือน ภายในถุงยังชีพได้บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ผงซักฟอก เป็นต้น ทั้งนี้ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครจะลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้ประชาชนตามชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย หากชุมชนใดที่ตกสำรวจหรือยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดๆ สามารถแจ้งไปยังสำนักงานเขตในพื้นที่เข้าตรวจสอบจำนวนครัวเรือน เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

จากนั้นเวลา 11.00 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขุดลอกคลองบึงปรง เขตหนองจอก ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรุงเทพมหานครดำเนินการขุดลอกคลองที่มีสภาพตื้นเขิน จำนวน 95 คลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตหนองจอก ซึ่งเป็นรอยต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเริ่มดำเนินการขุดลอกในระยะแรก จำนวน 17 คลอง เมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน โดยใช้บุคลากรและอุปกรณ์จากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับคลองที่กำลังดำเนินการขุดลอก จำนวน 17 แห่ง ในพื้นที่เขตหนองจอก ได้แก่ คลองบึงบัวฝั่งตะวันออก คลองบึงบัวฝั่งตะวันตก คลองบึงปรง คลองแชเผือก คลองบึงชุมเห็ด คลองบึงตัน คลองบึงเล็ก คลองไผ่เสือขบ คลองแยกนาหมอน คลองแยกลำโขล่ คลองแยกตามีร้องไห้ คลองลำเจดีย์เล็ก คลองลำชวด คลองลำดวน คลองลำปลาแย คลองลำรางเกาะเล็ก และคลองบึงน้ำรักษ์ ความยาวรวม 27,155 เมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยเปิดทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ พร้อมรองรับสถานการณ์ฝนในปีนี้ ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก


กำลังโหลดความคิดเห็น...