xs
xsm
sm
md
lg

กรมสมเด็จพระเทพฯ โปรดเกล้าฯ จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน สภากาชาดไทยแห่งที่ 4

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 4 เพื่อมอบอาหารและชุดธารน้ำใจให้ประชาชนฝ่าวิกฤตโควิด-19


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อันสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทยในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เพื่อช่วยหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิ และความเชื่อทางการเมืองใดๆ


วันนี้ (27 พ.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี โดยนำถวายราชสักกระ พระบรมฉายลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูป เทียนแพร และกล่าวเปิดโครงการ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน คณะผู้บริหารเขตปทุมวัน เข้าร่วมพิธี ณ อาคารเสนาสนะสงฆ์ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน


สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย การมอบชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำนวน 50 ชุด และมอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 500 ชุด พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและสามเณรจำนวน 150 ชุด และลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตปทุมวัน และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 1,000 ชุด ได้แก่ ชุมชนวัดสามง่าม จำนวน 300 ชุด ชุมชนบ้านครัวใต้ จำนวน 400 ชุด ชุมชนวัดชัยมงคล จำนวน 300 ชุด และอาสาสมัครอีกจำนวน 150 ชุด รวมทั้งสิ้น 1,800 ชุด รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคและบริโภค ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนบ้านครัวใต้ จำนวน 7 หลังคาเรือนอีกด้วย ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทาน นอกจากนี้ หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ (คุณหมึกแดง) ร่วมประกอบอาหารในเมนู “หมูผัดพริกหยวก” ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะแจกจ่ายไปยังประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่เขตปทุมวัน และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายที่ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย


ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้จัดแคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี '63” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย ด้วยการร่วมบริจาคเงิน 63 บาท ในโครงการ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี ’63” เพื่อมอบชุดธารน้ำใจสู้ภัย COVID และอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยให้บริการประชาชนผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดในพื้นที่ 76 จังหวัด เพื่อช่วยหลือ ป้องกัน และประทังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ E-DONATION หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 7533 4841, 0 2256 4035 หรือ 1664 และ https://www.redcrossfundraising.org
กำลังโหลดความคิดเห็น...