xs
xsm
sm
md
lg

แจงมาตรการคุม “โควิด” ศูนย์เด็กเล็ก กำหนดจุดรับส่ง-คัดกรอง ห้ามคนนอกเข้าพื้นที่ สงสัยป่วยให้แยกทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมอนามัย แจงมาตรการคุม “โควิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ย้ำ กำหนดจุดรับส่ง ก่อนถึงจุดคัดกรองวัดไข้ ห้ามพ่อแม่ คนนอกเข้าพื้นที่ หวังภายในเป็นพื้นที่สะอาดทั้งหมด ชี้วัดไข้แล้ว ให้ล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้าเด็ก ใส่หน้ากาก จัดเด็กเป็นกลุ่มย่อย แยกของใช้ส่วนตัว ของใช้เฉพาะกลุ่ม เว้นระยะห่างการกิน นอน ทำกิจกรรม เจอเด็กสงสัยป่วยให้แยกทันที

วันนี้ (25 พ.ค.) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ว่า เด็กปฐมวัยตามกฎหมาย คือ ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ ทำให้ครอบคลุมสถานรับเลี้ยงดูเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 ขวบครึ่ง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2 ขวบครึ่งถึง 4 ขวบ และโรงเรียนอนุบาล ทั้งนี้ ก่อนเข้าสถานการณ์โควิด เด็กไทยรับการคัดกรองพัฒนาการลดลง เด็กมีพัฒนาการปกติก็ลดลง รับวัคซีนตามวัยก็ลดลง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเตรียมการ เพราะเมื่อมีการผ่อนคลาย พ่อแม่ออกไปทำงานนอกบ้าน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงเป็นหน่วยบริการด้านสังคมที่หลายประเทศมีการอนุญาตหรือผ่อนปรนให้เปิด

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า มาตรการสำคัญ คือ 1. การกำหนดจุดรับส่ง โดยให้ส่งเฉพาะจุดรับเข้าเท่านั้น เพราะจะต้องเตรียมการคัดกรองเด็กต่อไป และไม่อนุญาตให้เข้ามาพื้นที่ภายในของศูนย์ เนื่องจากจะให้เป็นพื้นที่สะอาด มีเฉพาะเด็กปฐมวัย ครูพี่เลี้ยง และผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่นเดียวกับขากลับ ก็ต้องรอในจุดที่กำหนดไว้ 2. จุดคัดกรองวัดไข้ ล้างมือ ล้างเท้า เมื่อเข้ามาครูจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเด็ก ใส่หน้ากากผ้าให้เด็กทันที

3. การทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในแต่ละวัน และยานพาหนะ เนื่องจากเราจัดเด็กเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มย่อยไม่เกิน 5 คน และพยายามไม่ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ข้ามกลุ่ม (Bubble Model) ทำให้เด็กมีอุปกรณ์ข้าวของส่วนตัวแยกกัน บางอย่างใช้ส่วนตัว บางอย่างใช้ในกลุ่มเท่านั้น หลังจากเด็กมีการย้ายฐานกิจกรรม ต้องล้างมือเด็ก อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเด็กกลุ่มถัดไปจะเข้ามาใช้พื้นที่

4. การเว้นระยะห่าง ระหว่างกลุ่มเด็กต้องมีระยะห่าง แต่เด็กในกลุ่มเดียวกัน โดยธรรมชาติบางช่วงเวลาอาจมีปฏิสัมพันธ์กันบ้าง การจัดพื้นที่นอน รับประทานอาหารต้องยึดหลักการนี้ 5. ครูและผู้ดูแลเด็ก หากครูมีอาการเจ็บป่วยให้หยุดงานและพบแพทย์ ทำความสะอาดร่างกายก่อนปฏิบัติงาน หากมาจากต่างพื้นที่ ต้องกลับมาเตรียมก่อน 14 วัน สวมหน้ากากอนามัยทุกคน บางแห่งมีการใช้เฟซชิลด์เพิ่ม ดูแลเด็กในกลุ่มตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบกิจกรรมในแต่ละวัน หากสงสัย ไม่มั่นใจในอาการเด็ก อาจพาเด็กไปห้องแยกที่จัดเตรียมไว้ และขอให้กลับทันทีเพื่อไปตรวจวินิจฉัย หรือประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุข

6. ผู้ปกครอง หากเด็กมีอาการไม่สบายขอให้หยุดเรียน เมื่อพาลูกกลับบ้านทำความสะอาด อาบน้ำลูกทันทีให้สะอาด ของใช้จำเป็นของลูกที่ต้องพกไปศูนย์ คือ หน้ากากผ้า เพราะระหว่างวันอาจมีสกปรกบ้าง ต้องเปลี่ยน โรงเรียนก็อาจจะเตรียมไว้ด้วย แต่พ่อแม่ก็อาจเตรียมให้เพียงพอ และเมื่อกลับบ้านขอให้ตรงกลับบ้านทันที

เมื่อถามถึงมาตรการติดตามและควบคุมมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในโรงเรียน พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ของภาครัฐมีประมาณ 3 หมื่นแห่ง อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย โดยท้องถิ่น ส่วนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในเอกชนได้คุยกับสมาคมฯ และเตรียมชุดการเรียนรู้สำหรับการดูแลเด็กแต่ละจุดๆ แล้ว ทั้งนี้ การตรวจสอบมาตรฐานนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจอยู่แล้ว แต่ปัญหาคืออาจจะทำไม่ทั่วถึง จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นหูเป็นตา ทำแบบประเมินส่งเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้สามารถลงไปเจาะในบางส่วนที่ยังไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานได้ ส่วนหากมีการระบาดเกิดขึ้นก็เหมือนกับการระบาดของโรคอื่นๆ คือ การพิจารณาปิดชั้นเรียน เป็นทั้งโรงเรียน และให้กรมควบคุมโรคเข้าไปดูแลต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...