xs
xsm
sm
md
lg

กทม.วอนอย่าละเลย ขอ ปชช.ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กทม. เผยพฤติกรรมชาวกรุง ละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19 วอนปฏิบัติตามข้อกำหนด-มาตรการอย่างเคร่งครัด ป้องกันการระบาดระลอกใหม่

วันนี้ (25 พ.ค.) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 48/2563 โดย นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะโฆษกกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือกันถึงพฤติกรรมของประชาชนที่ปัจจุบันเริ่มคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคโควิด-19 ลงไปค่อนข้างมาก ทำให้ประชาชนรวมถึงสถานประกอบการบางส่วนเริ่มละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ขึ้นได้ ที่ประชุมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต ตำรวจนครบาล และ กอ.รมน.กทม. ตรวจแนะนำสถานประกอบการ และประชาชนที่ประกอบกิจกรรมทุกประเภทอย่างเข้มข้น เพื่อให้คำแนะนำสถานประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรนอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และการล้างมือบ่อยๆ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังแจ้งเตือนไปถึงประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ที่มีโรคประจำตัว หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือมีอาการเจ็บป่วยไม่มาก หรือสามารถดูแลรักษาด้วยตนเองได้ ขอให้หลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อโรค ไม่ว่าเชื้อโควิด-19 หรือเชื้อโรคอื่นใด รวมทั้งขอให้สำนักอนามัยประสานสำนักงานเขตเพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง อาทิ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ต้องขังแรกรับ พนักงานขับรถและพนักงานประจำรถสาธารณะ พนักงานไปรษณีย์และพนักงานส่งของ พระหรือนักบวชหรือผู้ปฏิบัติงานในศาสนสถาน คนงานก่อสร้าง บุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง ผู้เกี่ยวข้องที่มีความเสี่ยงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจที่ต้องพบปะประชาชนจำนวนมาก พนักงานร้านอาหาร ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ในตลาด รวมถึงพนักงานขายของในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ที่รัฐบาลและกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนสแกนคิวอาร์โคด ก่อนและหลังเข้าใช้บริการสถานประกอบการต่างๆ นั้น ศบค.กทม. ขอแจ้งเตือนประชาชนว่า ปัจจุบันมีเพียงเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com เท่านั้น ยังไม่มีแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์อื่นใด จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อและกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นใด เพราะอาจถูกโจรกรรมข้อมูลได้
กำลังโหลดความคิดเห็น