xs
xsm
sm
md
lg

“อัศวิน” เตือนผู้ใช้บริการสวนฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันโควิด-19 โดยเคร่งครัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ว่าฯ กทม. เตือนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะกรุงเทพมหาคร ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดป้องกันโควิด-19 โดยเคร่งครัด หากยังเพิกเฉยอาจจำเป็นต้องระงับการเปิดให้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (8 พ.ค.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 38/2563 โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะโฆษกของกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วันนี้ (8 พ.ค. 63) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติม ยอดผู้ป่วยสะสม รวมจำนวน 1,526 คน ไม่มีผู้ป่วยรักษาหายสามารถกลับบ้านได้เพิ่มเติม ยอดรวมผู้ป่วยรักษาหาย จำนวน 1,434 คน ผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา 70 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม รวมผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 24 คน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงกรณีภายหลังจากมีมาตรการผ่อนปรนให้บางกิจกรรม หรือสถานที่บางแห่งสามารถให้บริการประชาชนได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรน แต่ปรากฏว่า สถานประกอบการบางแห่งละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบใหม่ได้ กรุงเทพมหานครจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต ประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน และขอความร่วมมือให้สถานประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรนอย่างเคร่งครัด หากปรากฏว่า มีการแจ้งเตือนแล้วหลายครั้งอาจจะจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้การป้องกันการแพร่โรคโควิด-19 ประสบผลสำเร็จต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงการใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร หลังจากมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้มีประชาชนจำนวนมากเข้าไปใช้บริการ ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากประชาชนบางส่วน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรการผ่อนปรนดังกล่าว เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างที่อยู่ในสวน ไม่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing) ระหว่างการออกกำลังกายหรือนั่งพักผ่อน ออกกำลังกายแบบเป็นกลุ่ม บางส่วนนั่งจับกลุ่มพูดคุย รับประทานอาหาร บางส่วนใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายแม้จะมีการปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำสวนสาธารณะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแล้ว แต่ประชาชนจำนวนไม่น้อยยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพรระบาดโรคโควิด-19 รอบใหม่ได้อีก กรุงเทพมหานครจึงขอแจ้งเตือนว่า หากประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรน อาจส่งผลให้กรุงเทพมหานครจำเป็นจะต้องระงับการเปิดให้บริการสวนสาธารณะได้ อย่างไรก็ดี กรุงเทพมหานครห่วงใยและเข้าใจว่าประชาชนบางส่วนต้องการออกกำลังกายโดยการวิ่งในสวน ซึ่งมีความจำเป็นต้องงดสวมหน้ากากอนามัยเพื่อให้สามารถหายใจได้โดยสะดวก กรุงเทพมหานครอาจจัดแบ่งพื้นที่สำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกาย โดยการวิ่งแยกออกจากผู้ใช้สวนทั่วไปในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สามารถแบ่งพื้นที่ได้ แต่ผู้ออกกำลังกายโดยการวิ่งจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 5 เมตร และจะต้องวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับสวนสาธารณะขนาดเล็กที่ไม่สามารถจัดแบ่งพื้นที่ได้ ขอความร่วมมือประชาชนออกกำลังกายด้วยการเดินโดยจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ทั้งนี้ รายละเอียดและรายชื่อสวนสาธารณะที่สามารถจัดแบ่งพื้นที่สำหรับออกกำลังกายโดยการวิ่งได้นั้น เมื่อจัดแบ่งพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วกรุงเทพมหานครจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยเบื้องต้นให้สำนักงานเขตที่มีสวนสาธารณะในพื้นที่ประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมตรวจสอบและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...