xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ อัศวิน ลุยตรวจเข้มห้างสรรพสินค้าเมืองกรุง หลังคลายล็อกเฟส 2 วันแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยห้างสรรพสินค้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

วันนี้ (17 พ.ค. ) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) ประกอบด้วย 6 กิจการด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต และ 5 กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศผ่อนปรนให้เปิดสถานที่และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม จำนวน 10 ประเภท ภายหลังจากที่ต้องปิดให้บริการ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วันนี้ตนและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กระจายกันลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมของห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ รวมทั้งสถานที่อื่นๆ ที่อนุญาตเปิดให้บริการทั้ง 10 ประเภท โดยให้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน อาทิ มีจุดคัดกรอง เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย มีบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ส่วนร้านอาหารที่เปิดให้บริการ ภายในร้านต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร หรือมีฉากกั้น หากมีระยะห่างน้อยกว่า 1.5 เมตร เป็นต้น สำหรับสถานประกอบการ หรือร้านค้าใดที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามที่มาตรการกำหนด กทม. จะพิจารณาตามความเหมาะสม หากเป็นความบกพร่องที่ไม่มากมายเกินไป อาทิ การเว้นระยะทางเดินไม่เหมาะสม การตรวจวัดไข้ หรือจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือไม่เหมาะสม ก็จะตักเตือน และให้ดำเนินการแก้ไข แต่หากมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน จะปิดร้านโดยทันที และหากเป็นความบกพร่อง หรือการละเลยของห้างสรรพสินค้า ก็ปิดห้างฯ เช่นเดียวกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่เขตและเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่กวดขันทุกห้างสรรพสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบวันนี้ได้รับรายงานว่าทุกแห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสักระยะ หากสถานการณ์ดีขึ้นก็อาจจะมีการผ่อนปรนระยะที่ 3

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาปิ่นเกล้า ได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครกำหนด มีการกำหนดจุดเว้นระยะห่างก่อนเข้าห้าง สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ วัดอุณหภูมิ สแกนคิวอาร์โค้ดทางเข้า-ออก มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ผู้ใช้บริการเว้นระยะห่างทางสังคมภายในห้างและให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง มีตู้อบ UV-C ฆ่าเชื้อสำหรับถุงสินค้า ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ร้านตัดผม คลินิกเวชกรรมที่เปิดให้บริการได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า สามารถรองรับปริมาณผู้มาใช้บริการได้ จำนวน 40,000 คนต่อวัน หากมีผู้ใช้บริการเต็มจำนวน ทางห้างจะปิดรับผู้มาใช้บริการชั่วคราว จนกว่าจำนวนผู้ใช้บริการจะลดลง หรือเดินทางออกจากห้างแล้ว จึงจะอนุญาตให้ผู้ใช้บริการรายใหม่เข้าห้าง โดยวันนี้มีผู้มาใช้บริการห้างฯ ประมาณ 30% หรือประมาณ 16,000 คน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนไม่ต้องเร่งรีบมาใช้บริการในวันแรกหรือวันที่สอง ขอให้ทยอยกันมาใช้บริการเพื่อลดความแออัดของสถานที่ และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ทั้งนี้ ในส่วนของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการเพิ่มเติมได้ในส่วนที่เป็นการจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการให้บริการ รวมทั้งร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม หรือทาเล็บ ยกเว้นส่วนที่เป็นโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ สถานที่เล่นสเก็ต หรือ โรลเลอร์เบลด คาราโอเกะ สวนสนุก สวนน้ำ สวนสัตว์ สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมส์ สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย สถาบันกวดวิชา สนามพระเครื่อง ศูนย์ประชุม โดยให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น.

สำหรับมาตรการหลักที่กำหนด อาทิ การทำความสะอาดพื้น และพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากอนามัยแบบผ้าตลอดเวลา จัดให้มีจุดบริการล้างมือ การเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและชำระสินค้าอย่างน้อย 1 เมตร การควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ สำหรับร้านในห้างที่เปิดให้บริการต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน และเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นตามที่ราชการกำหนด ส่วนมาตรการเสริมที่กรุงเทพมหานครกำหนด ประกอบด้วย 1. ให้มีการควบคุมและลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยจัดให้มีพื้นที่เพียงพอในการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และมีการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด 2. ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด หรือมีการรวมกลุ่มคน 3. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารและห้องสุขาที่ดี 4. จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุดรับ-ส่งผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ และภายในอาคาร 5. อาจจัดให้มีการรับ-ส่งพนักงาน ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ 6. จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับ การให้บริการและการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
กำลังโหลดความคิดเห็น