xs
xsm
sm
md
lg

ประกาศแล้ว!! ปลด “จีน-เกาหลีใต้” พ้นเขตติดโรคโควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“อนุทิน” เซ็นประกาศปลด “จีน-เกาหลีใต้” พ้นประเทศเขตติดโรคโควิด-19 แล้ว ส่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ทันที 16 พ.ค.

วันนี้ (15 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีคณะกรรมการด้านวิชาการ ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เสนอให้ปลดประเทศจีน และ เก่าหลีใต้ ออกจากประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคโควิด-19 โดยรอการลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นั้น

ล่าสุด มีรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 โดยให้ยกเลิกสาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ มาเก๊า ออกจากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดโรคติดอันตรายกรณีโรคโควิด-19 โดยอยู่ระหว่างส่งประกาศดังกล่าวเผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งหลังจากลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงเผยแพร่ประกาศดังกล่าวแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น...