xs
xsm
sm
md
lg

เฮ! อาสาสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม.เตรียมรับเงินเยียวยา หลังกระทบปิดศูนย์ช่วงโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัดกรุงเทพมหานคร เผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเดือนให้อาสาสมัครในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการลงทะเบียนและยืนยันรับรองผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชี

วันนี้ (12 พ.ค.) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความคืบหน้าการโอนเงินเดือนให้ครูอาสาสมัครที่ทำงานอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กทม. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ว่า ขณะนี้ กทม. โดยสำนักงานเขต ได้ดำเนินการลงทะเบียนในฐานะนายจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้เพิ่มอัตราและปรับระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยได้รับการเยียวยาจากร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม เป็นร้อยละ 62 ระยะเวลา 90 วัน และการลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยนายจ้างสมทบเพียงร้อยละ 4 จากเดิมร้อยละ 5 และผู้ประกันตนสมทบเพียงร้อยละ 1 จากเดิมร้อยละ 5 โดยการยืนยันรับรองผ่าน e-form บน www.sso.go.th. ของสำนักงานประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว ครบทั้ง 45 สำนักงานเขต ส่วนอีก 5 สำนักงานเขต ไม่มีศูนย์ฯเด็กในพื้นที่ และขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินจากสำนักงานประกันสังคม จำนวนร้อยละ 62 ของค่าจ้าง ให้กับอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ซึ่งมีผู้ได้รับเงินจากการเยียวยาเกินร้อยละ 50 แล้ว ที่เหลืออยู่ระหว่างการโอนเงินของสำนักงานประกันสังคมแต่ละพื้นที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...