xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง เสริมเหตุฉุกเฉินไฟดับขณะฝนตก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นั่งหัวโต๊ะประชุมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับช่วงฝนตก จัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมที่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่เกิดปัญหาการระบายน้ำบ่อยครั้ง สั่งให้เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลเสริมในจุดดังกล่าว เพื่อเร่งระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง

วันนี้ (12 พ.ค.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) เสนอเพิ่มศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักอนามัยรายงานแนวทางการจัดหาศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสุนัขจรจัดอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ ร้อยละ 93 ก้าวร้าวดุร้ายร้อยละ 67 สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 0.3 และจำนวนสัตว์ที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา (58-62) จำนวน 22, 32, 47 ,18 และ 6 ตัว ตามลำดับ อย่างไรก็ดี ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครทั้ง 2 แห่ง คือ ศูนย์ฯ ประเวศ พื้นที่ 13 ไร่ และศูนย์ฯ จ.อุทัยธานี พื้นที่ 200 ไร่ มีสุนัขอยู่เป็นจำนวนมาก จึงควรมีการเพิ่มศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นให้เป็นศูนย์พักพิงสุนัขขนาดเล็ก ในพื้นที่กลุ่มเขตละ 1 แห่ง รองรับสุนัขไม่เกิน 400 ตัว เพื่อให้สะดวกต่อการกักกัน ควบคุมโรค และให้สุนัขได้ดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ฯ จ.อุทัยธานี ทั้งนี้ ได้ประสานให้แต่ละกลุ่มเขตจัดหาพื้นที่ว่างเปล่า เนื้อที่ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ไร่ จำนวนกลุ่มเขตละ 1 แห่ง โดยสำนักอนามัยและสำนักงานเขตจะร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม และออกแบบศูนย์ฯ

ในที่ประชุม มอบหมายให้สำนักอนามัยประสานสำนักงานเขตในพื้นที่ฝั่งธนบุรีก่อน เนื่องจากในพื้นที่ฝั่งธนยังไม่มีศูนย์ฯ ประกอบกับในพื้นที่กรุงเทพกลางและกรุงเทพใต้อาจจัดหาพื้นที่ได้ยาก เนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งธุรกิจ โดยสถานที่ที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์ต้องเป็นพื้นที่ห่างไกลชุมชน ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนในอนาคต

จากนั้น สำนักการระบายน้ำได้รายงานความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ได้แก่ โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 4 โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในถนนสายหลัก 10 เส้นทาง โครงการแก้มลิงเก็บน้ำตามศาสตร์พระราชา 6 โครงการ และโครงการอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร 9 โครงการ รวมทั้งการเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับระหว่างช่วงเวลาฝนตก ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำจัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อม ณ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณซึ่งเกิดปัญหาการระบายน้ำบ่อยครั้ง โดยให้เตรียมพร้อมทันทีเมื่อเริ่มเกิดฝนตก รวมทั้งให้เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลเสริมในจุดดังกล่าว เพื่อป้องกันหากเกิดเหตุฉุกเฉินไฟฟ้าดับในขณะเกิดฝนตก
กำลังโหลดความคิดเห็น...