xs
xsm
sm
md
lg

ผนึก 3 องค์กร จัดการความรู้ผู้สูงอายุ-คนพิการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผนึก 3 องค์กร จัดการความรู้ผู้สูงอายุและคนพิการ พร้อมพัฒนาบุคลากรร่วมสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ

เมื่อเร็วๆ นี้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ และการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” ระหว่าง นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พญ.สุพัตรา มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) และ น.ส.วันทนีย์ พันธชาติ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ทั้งนี้ ศธ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุ เป็นความท้าทายของประเทศไทย ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรครั้งใหญ่ และมีความซับซ้อนของสังคมที่เพิ่มขึ้นในทุกมิติ ส่งผลกระทบต่อคนทุกกลุ่มทุกวัย และในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงาน กศน. ซึ่งมีภารกิจในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต จึงต้องการพลังความร่วมมือและศักยภาพของแต่ละองค์กรภาคีเครือข่ายที่ดี (Good Partnership) เพื่อร่วมทำงานภายใต้หลักการบูรณาการความร่วมมือ ด้วยการเชื่อมโยง หนุนเสริม และต่อยอด ซึ่งมีประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

“หวังว่า ความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อม ทั้งทางทัศนคติ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการทำงานบนฐานของความรู้ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทำให้คนทุกช่วงวัยที่ยังไม่สูงอายุ มีความเข้าใจผู้สูงอายุครอบคลุมในทุกมิติอย่างเป็นระบบ และสิ่งสำคัญ เพื่อลดสถิติการเกิดโรคซึมเศร้าและสมองเสื่อม ซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของผู้ที่มีภาวะป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้วย ขอแสดงความขอบคุณทุกองค์กรและผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง ขอให้เรามารวมพลังเดินหน้าบูรณาการองค์ความรู้และเรียนรู้ผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น