xs
xsm
sm
md
lg

วธ.อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานน้อมรำลึกวันวิสาขบูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วธ.อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ “สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19” แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประดิษฐานน้อมรำลึกวันวิสาขบูชา

วันนี้ (29 เม.ย.) ที่อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นของส่วนพระองค์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประดิษฐานชั่วคราวยังบุษบกมาลา ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการ (วธ.) เนื่องในโอกาสสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เม.ย.- 15 พ.ค.นี้ โดยปีนี้ กรมการศาสนา (ศน.) ได้ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจัดเป็นนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนได้ยึดหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา ใช้ในการดำรงชีวิตท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชาปีนี้งดจัดกิจกรรมทางศาสนาที่บริเวณท้องสนามหลวง นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับมหาเถรสมาคม (มส.) และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ออกแนวทางข้อปฏิบัติคงมาตรการเช่นเดียวกับเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้น ประชาชนจึงยังไม่สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่วัดได้ ขอให้พุทธศาสนิกชนสวดมนต์ นั่งสมาธิ รักษาศีล ฟังธรรมเทศนาผ่านทางออนไลน์ หรือโซเซียลมีเดียที่บ้าน ส่วนวัดสามารถประกอบพิธีทางศาสนาเฉพาะพระสงฆ์ได้โดยเว้นระยะห่าง ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข

“วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแต่ในสถานการณ์โควิด-19 ก็ต้องมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทาง วธ.เน้นการจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญของโลก ภายในนิทรรศการจัดแสดงประวัติความเป็นมา ที่พิเศษคือ มีนิทรรศการเกี่ยวกับสตมหาสถาน 7 แห่ง อันเป็นสถานที่สำคัญภายหลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดีย และสตมหาสถาน 7 แห่งของไทย อีกทั้งยังมีการมอบใบโพธิ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากอินเดีย นำไปสักการบูชา มีการเผยแพร่ถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาออนไลน์ ในวันที่ 6 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จากวัดประยุรวงศาวาส และตั้งแต่เวลา 17.30 น. จากวัดสุทัศนเทพวราราม” นายอิทธิพล กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...