xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ปลื้มมาตรการสงกรานต์ คนไทยร่วมมือลดการแพร่โควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วธ.ปลื้มมาตรการงดจัดกิจกรรมสงกรานต์เห็นผล คนไทยร่วมมือลดการแพร่ระบาดโควิด-19

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ได้รับรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในการออกประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน : กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในภาพรวมทั้งประเทศ พบว่า ได้มีการแจ้งเวียนประกาศดังกล่าวไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทุกฝ่าย ทั้ง คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมกันรณรงค์ ประชาชนให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ ต้องขอขอบคุณคนไทยที่พร้อมใจร่วมปฏิบัติตนตามประกาศดังกล่าว และเฝ้าติดตาม สอดส่องดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งแทบจะไม่พบการฝ่าฝืนกฎระเบียบของภาครัฐ รวมถึงขอชื่อชมศิลปิน ดารา หรือ บุคคลที่มีชื่อเสียง ที่มาร่วมแชร์ ร่วมรณรงค์การปฏิบัติตนในวันสงกรานต์ที่คงคุณค่าประเพณีไทยที่ดีงาม เว้นระยะห่างอย่างสร้างสรรค์ ทั้งการสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน การแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ด้วยการกราบไหว้ และขอพรโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตลอดจนมีการแสดงออกผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์

ทั้งนี้ ยังได้รับรายงาน ผลการสำรวจ เรื่องการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ โดย วธ.ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจประชาชนทุกอาชีพ จำนวน 40,155 คน ทั่วประเทศ พบว่า ร้อยละ 99.43 รับรู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีเพียงร้อยละ 0.57 ไม่รับรู้ ทั้งนี้ ร้อยละ 97.89 รับรู้ข้อมูลข่าวสารทุกวัน เมื่อถามถึงการรับรู้แนวทางการปฏิบัติตนเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ พบว่า ร้อยละ 97.96 ระบุว่า รับรู้ ถึงการงดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ/งดเดินทางกลับภูมิลำเนา รดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ผ่านสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์ งดรวมตัวกันของคนหมู่มาก รองลงมา ร้อยละ 97.74 ระบุว่า มีการสืบสานประเพณีสงกรานต์เฉพาะในครอบครัวที่บ้าน เช่น สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน /ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล

“เห็นถึงความสมัครสมานของทุกฝ่าย ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข มหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม.ประจำท้องที่ ผู้นำพลัง “บวร” สื่อมวลชนทุกแขนง รวมถึงศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้านที่ร่วมใจในการสร้างการรับรู้ ทำให้เห็นว่า คนไทยรักกันสามัคคีกันไม่นิ่งเฉยแต่ละภาคส่วนช่วยกันดูแลประชาชนและรับผิดชอบหน้าที่ตนเอง ห่วงใยสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมที่ทำให้การขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ประสบความสำเร็จช่วยลดจำนวนคนติดเชื้อลงอย่างต่อเนื่องและลดการแพร่ระบาดโควิด-19” นายอิทธิพล กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...