xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 ผ่านศูนย์ “Local Quarantine” กักกันโรคก่อนครบ 14 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ Local Quarantine กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่กักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นสถานที่ทดสอบการติดเชื้อ พร้อมให้กำลังใจ จนท. ทุกคนที่ได้เสียสละ ย้ำ ยังต้องทำหน้าที่อย่างเข้มข้น ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

วันนี้ (14 เม.ย.) เวลา 13.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ Local Quarantine กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่กักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทางด่านบก และเป็นสถานที่ทดสอบการติดเชื้อ (SWAB) โควิด-19 ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตจตุจักร ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับเพจหมอแล็บแพนด้าจัดรถตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ให้บริการทดสอบการติดเชื้อ (SWAB) โควิด-19 ที่ศูนย์ฯ โดยมี นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร ร่วมลงพื้นที่

ศูนย์ Local Quarantine กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่พักกักโรคโควิด-19 ซึ่งรับประชาชนที่เดินทางผ่านชายแดนเข้าสู่ประเทศไทยทางบกจากด่านอรัญประเทศ จำนวน 104 ราย เข้ากักกันโรค โดยประชาชนกลุ่มแรกที่กักโรคครบ 14 วัน และกลับบ้านได้ในวันที่ 16 เม.ย. 63 จำนวน 77 ราย และกลุ่มที่ 2 กักโรคครบ 14 วัน และกลับบ้านได้ในวันที่ 18 เม.ย. จำนวน 27 ราย สำหรับวันนี้ศูนย์ Local Quarantine กรุงเทพมหานคร ได้ทำการทดสอบการติดเชื้อ (SWAB) โควิด-19 ในผู้ที่กักกันโรคที่ศูนย์ Local Quarantine กรุงเทพมหานคร ก่อนครบกำหนด 14 วัน รวมถึงได้นัดให้ผู้ที่ต้องกักกันโรคที่บ้าน (Home Quarantine) จำนวน 42 ราย มาทำการทดสอบการติดเชื้อ (SWAB) ด้วย ซึ่งจะสามารถทราบผลตรวจได้ภายใน 1 วัน หากไม่พบการติดเชื้อก็จะได้รับหนังสือรับรองผลจากทางราชการ แต่หากพบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 ก็จะส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้เสียสละทำงานกันอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังต้องทำหน้าที่อย่างเข้มข้นต่อไป เพื่อให้สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการดูแลรักษาสุขภาพเมื่อกลับไปอยู่บ้านแก่ผู้ที่กักกันโรคทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งแจกชุดอุปกรณ์ดูแลสุขภาพให้ผู้ที่ผ่านการกักกันโรคนำกลับไปใช้ที่บ้านด้วย ซึ่งหลังจากผู้กักกันโรคออกจากศูนย์ฯ แล้ว กรุงเทพมหานครจะดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และห้องพักต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...