xs
xsm
sm
md
lg

กทม. รับการสนับสนุน Surgical Mask จากจีน พร้อมส่งต่อให้สถานพยาบาลในสังกัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยหน่วยงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน สนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ "Surgical Mask" แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่ง กทม. จะนำส่งต่อให้สถานพยาบาลในสังกัดพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (13 เม.ย.) เมื่อเวลา 13.30 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 22/2563 โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะโฆษกของกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยในวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวนลดลง แสดงให้เห็นว่ามาตรการต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครดำเนินการได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี รวมถึงการกักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยง และการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์จากหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งกรุงเทพมหานครจะดำเนินการสอบสวนโรคเชิงรุกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็วที่สุด ลดการแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามมาตรการต่างๆ ของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการรักษาระยะส่วนบุคคลในทุกสถานที่ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และที่สาธารณะ การเพิ่มระยะห่างของสมาชิกในครอบครัว ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หมั่นล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ สำนักงานการต่างประเทศ ได้แจ้งที่ประชุมว่า เมืองและหน่วยงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้การสนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้ มณฑลชานตง บริจาค Surgical Mask จำนวน 10,000 ชิ้น เมืองเซินเจิ้น บริจาค Surgical Mask จำนวน 30,000 ชิ้น และสมาคมวิสาหกิจชาวจีนโพ้นทะเล เมืองซัวเถา บริจาค Surgical Mask (ผ่านทางหอการค้าไทยจีน สมาคมไทย-จีน 4 ภาค) จำนวน 139,000 ชิ้น ซึ่งกรุงเทพมหานครจะนำเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทั้งหมดส่งต่อให้สถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป สำหรับความคืบหน้าการผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า Face Shield (ณ วันที่ 13 เม.ย.63) สามารถผลิตได้ จำนวน 18,686 ชิ้น โดยกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรค เช่น เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรอง ในส่วนของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้ลงพื้นที่แจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือ 80% สูตรองค์การอนามัยโลก ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการผลิต โดยมีเป้าหมายแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชุมชนต่างๆ ให้ครบทุกครัวเรือน เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนแอลกอฮอล์ล้างมือ
กำลังโหลดความคิดเห็น...