xs
xsm
sm
md
lg

สบส.รวบรวมรายชื่อ “หมอนวด” ส่งขอรับเงินเยียวยาโควิด-19 จาก “คลัง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สบส.รวบรวมรายชื่อ “หมอนวด กิจการสปาที่ขึ้นทะเบียนกับ สธ. ส่งขอรับการเยียวยาจากกระทรวงการคลัง เผยเบื้องต้นมี 1.2 แสนราย เตรียมรวบรวมข้อมูลจาก สสจ.ทั่วประเทศเพิ่ม ไม่ให้ตกหล่น

วันนี้ (10 เม.ย.) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ออกมาตรการคนไทยไม่ทิ้งกัน โดยจะชดเชยรายได้ ให้แก่ แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบต้องขาดรายได้ เนื่องจากการปิดพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 ชั่วคราว และการหยุดกิจการของธุรกิจที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โดยกลุ่มอาชีพนวดเพื่อสุขภาพที่ได้รับผลกระทบนั้น จากฐานข้อมูลของ สบส. มีหมอนวดที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนจำนวนกว่า 120,000 คน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ข้อมูลตกหล่น สบส.จึงได้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ ให้จัดส่งข้อมูลผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่ส่งให้ สบส.อย่างเร่งด่วน

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า ขอให้ผู้ประกอบอาชีพนวดเพื่อสุขภาพทุกท่าน อย่าได้กังวล พวกเราทุกคนจะจับมือกัน ร่วมฝ่าวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ไปให้ได้ โดย สบส. ในฐานะหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จะไม่ทอดทิ้ง โดย สบส.ได้รวบรวมรายชื่อหมอนวดที่ผ่านการขึ้นทะเบียนทั้งหมด รวมทั้งรายชื่อกิจการนวด/สปาที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข ส่งไปยังกระทรวงการคลังแล้ว เพื่อขอรับการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพนวดเพื่อสุขภาพทุกท่านโดยเร็วต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...