xs
xsm
sm
md
lg

ทำแพลตฟอร์มประเมิน “ร้านอาหาร” ปลอดภัยโควิด ย้ำ วิธีปฏิบัติพนักงานดิลิเวอรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมอนามัย ทำแพลตฟอร์มให้ร้านอาหารเช็กลิสต์ประเมินความปลอดภัยโควิด-19 คาด คนขนส่งอาหารมีมากกว่า 2 แสนคน ย้ำ วิธีปฏิบัติตัวให้ต้องสะอาดปลอดภัย ส่งอาหารแบบไม่สัมผัสต่อมือ ให้ผู้บริโภคหยิบเอง สร้างความมั่นใจ 

วันนี้ (26 มี.ค.) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการส่งอาหารในรูปแบบดิลิเวอรี ว่า จากการการปิดสถานที่ และให้ร้านอาหารขายเฉพาะแบบกลับบ้านเท่านั้น ทำให้มีการใช้บริการอาหารในรูปแบบดิลิเวอรีเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ขนส่งอาหาร ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร ทั้งในเรื่องการปรุงประกอบอาหาร การขนส่ง รวมทั้งสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ขนส่งอาหารเพื่อลดความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยผู้ประกอบการร้านอาหารในรูปแบบดิลิเวอรี ต้องใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกซื้อวัตถุดิบจากตลาดสดที่ได้มาตรฐาน หรือมีป้ายรับรองตลาดสด น่าซื้อ ของกรมอนามัย อาหารต้องปรุงสุกใหม่ บรรจุอาหารในภาชนะที่เหมาะสม ปกปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร มีการติดฉลากที่ระบุชื่อร้านอาหาร วัน/เดือน/ปี เวลาที่ผลิต ระยะเวลา และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาอาหาร และจัดสถานที่ให้เพียงพอกับจำนวนคนขนส่งอาหารที่เข้ามาใช้บริการโดยจัดระยะห่าง 1 เมตร และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า ส่วนคนขนส่งอาหารดิลิเวอรี ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการไอ จาม ลดความเสี่ยงการปนเปื้อนอาหารและได้รับเชื้อโรคระหว่างให้บริการ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ และน้ำ หรือ เจลแอลกอฮอล์ ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานขนส่งอาหาร ก่อนเข้าร้านอาหาร และหลังการส่งอาหาร สำหรับในส่วนของผู้บริโภคนั้นเมื่อได้รับอาหารแล้วควรตรวจสอบคุณภาพอาหาร เช่น ความสะอาด สภาพอาหารต้องไม่มีกลิ่นบูดเสีย บรรจุในภาชนะที่สมบูรณ์ก่อนบริโภค

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า ขณะนี้กรมอนามัยได้จัดทำแพลตฟอร์ม “กรมอนามัย CLEAN Together” ขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจต่อมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับ 2 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 1. กลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร รถขนส่งสาธารณะ รวมถึงรถขนส่งอาหารดิลิเวอรี ที่ได้รับความนิยมในการใช้บริการช่วงเวลานี้ และ 2. กลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งใช้งานผ่านทางไลน์และทาง Web browser https://stopcovid.anamai.moph.go.th โดยเลือกที่แพลตฟอร์ม “กรมอนามัย CLEAN Together” หากผู้ใช้งานเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ ให้เข้าไปประเมินสถานประกอบการตนเองในช่อง “ประเมินสถานที่” แล้วเลือกประเภทของสถานประกอบการเพื่อประเมินว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกัน COVID-19 ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากทำได้ครบตามข้อกำหนดก็จะสามารถปักหมุดพิกัดสถานประกอบการไว้ในแพลตฟอร์มนี้ ว่าเป็นสถานประกอบการที่มีมาตรการในการป้องกัน COVID-19  

“หากผู้ใช้งานเป็นประชาชนทั่วไป ก็จะสามารถตรวจสอบพิกัดของโรงแรม ร้านค้า หรือรถขนส่งสาธารณะได้อย่างสบายใจ นอกจากนี้ ยังสามารถประเมินตนเองว่ามีความเสี่ยงต่อการติด COVID-19 หรือไม่ สามารถแนะนำติชมสถานประกอบการที่ไปใช้บริการได้  ช่วยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่มั่นใจได้ว่าเป็นข่าวกรองจากกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงตรวจสอบข่าวปลอมจากแพลตฟอร์มนี้ได้ หรือหากมีความจำเป็นต้องเดินทางก็จะมีคำแนะนำสำหรับการเดินทางให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอีกด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันมีคนหันมาประกอบอาชีพพนักงานขนส่งอาหาร เนื่องจากมีหลายบริษัทเปิดรับสมัครในช่วงเวลานี้ คาดว่ามีพนักงานกลุ่มนี้ไม่ต่ำกว่า 2 แสนคน และทราบว่า ร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง จะมีการเปิดรับสมัครพนักงานขนส่งอาหารอีก 2 หมื่นคน การควบคุมป้องกันโรคในกลุ่มพนักงานขนส่งอาหาร เริ่มจากการวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย เพื่อคนส่งต้องปลอดภัย สร้างความมั่นใจผู้บริโภค และมีมาตรฐานการส่งอาหารแบบไม่สัมผัสต่อมือให้ผู้บริโภคหยิบอาหารเองออกจากกล่อง พร้อมเตรียมขยายมาตรการด้านอาหารครอบคลุมไปถึงรถขายกับข้าวตามหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัย


กำลังโหลดความคิดเห็น...