xs
xsm
sm
md
lg

"อัศวิน" รับมอบแอลกอฮอล์จากเอกชนที่สนับสนุน เพื่อนำไปผลิตแจกจ่ายประชาชนสู้ภัยโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบแอลกอฮอล์ จากบริษัทเอกชน สนับสนุนเพื่อผลิตเป็นแอลกออล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคแจกจ่ายให้ประชาชน แก้ปัญหาขาดแคลนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. ได้

วันนี้ (25 มี.ค.) เมื่อเวลา 11.30 น . พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบแอลกอฮอล์จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 20,000 ลิตร และบริษัท สยามกัลฟ์ ปิโตรเคมีคัล จำกัด จำนวน 5,000 ลิตร เพื่อผลิตเป็นแอลกออล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคแจกจ่ายให้ประชาชน แก้ปัญหาขาดแคลนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายภูวศิษฐ์ ไชยอรุณโรจน์ รองประธาน บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตร เคมีคัล จำกัด ร่วมรับมอบ ณ อาคารนวมินทร์ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตดุสิต

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเริ่มมีราคาสูงขึ้น ทำให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากไม่สามารถซื้อเก็บไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ กรุงเทพมหานครจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระดมบุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสา เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมและอปพร. เร่งผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ 80% ขนาด 200-250 มิลลิลิตร สูตรองค์การอนามัยโลก ตามนโยบายของรัฐบาล โดยสามารถผลิตได้วันละ 15,000 ขวด และจะเร่งกำลังการผลิตให้ได้วันละ 30,000 ขวดต่อไป

สำหรับในวันนี้กรุงเทพมหานครได้รับมอบแอลกอฮอล์จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 20,000 ลิตร โดยส่งมอบในวันนี้ จำนวน 5,000 ลิตร และบริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จำกัด จำนวน 5,000 ลิตร ซึ่งในขณะนี้ได้ยอดรวมแอลกอฮอล์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้วจำนวนกว่า 50,000 ลิตร และยังต้องการอีกจำนวนมาก เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายจะแจกให้ครบ 2,066 ชุมชนทั่วกรุงเทพฯ โดยมอบหมายให้ 50 สำนักงานเขต รับไปแจกให้ถึงมือประชาชนครบทุกคน รวมทั้งแจกให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย
เปิดรับบริจาคแอลกอฮอล์ให้กทม.นำไปผลิตเจลล้างมือแจกทุกชุมชน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.63 จนถึงปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้แจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือให้ประชาชนแล้วกว่า 100,000 ครอบครัว โดยแอลกอฮอล์ล้างมือ 80% ขนาด 200-250 มิลลิลิตรที่แจกจ่ายนั้นสามารถใช้งานได้ประมาณ 30-40 วันต่อคน เมื่อแจกจ่ายประชาชนครบถ้วนแล้ว จะช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการ สนับสนุนวัตถุดิบแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการผลิตแอลกอฮอลล์ล้างมือกับกรุงเทพมหานคร โดยสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 062 745 6398
กำลังโหลดความคิดเห็น...