xs
xsm
sm
md
lg

โรคโควิด-19 ในผู้สูงอายุ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


https://www.healthline.com/health/what-you-need-to-know-about-a-wheezing-cough
โดย...ศ.นพ.ประเสริฐ  อัสสันตชัย ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาการของโรคโควิด-19 (COVID-19)

• เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน

• ส่วนมากเริ่มมีอาการหลังการได้รับเชื้อ 2-7 วัน

• อาการ

o ไข้ (อุณหภูมิกายวัดทางปากตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ผู้สูงอายุที่เปราะบางอาจใช้เกณฑ์ 37.2 องศาเซลเซียส แต่โดยทั่วไปมักวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิทัลทางช่องหูใช้เกณฑ์ 38 องศาเซลเซียสหรือบริเวณหน้าผาก ใช้เกณฑ์ 37.2 องศาเซลเซียส  อย่างไรก็ตามอาจไม่มีไข้ได้ครึ่งหนึ่งในคนที่ติดเชื้อในช่วงแรก)

o อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ หอบเหนื่อย

o อ่อนเพลีย ปวดศีรษะหรือปวดเมื่อยตามตัว

o ส่วนใหญ่มีอาการเพียงเล็กน้อย ร้อยละ 80 หายได้เอง

o ส่วนน้อยต้องรับไว้รักษาตัวในไอซียู ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจร้อยละ 2-3 และเสียชีวิตร้อยละ 1-2

o ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคร่วม เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคปอด เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงกว่า

โดยร้อยละ 10-30 อาจต้องรับไว้รักษาตัวในไอซียู และพบอัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 4-11 ในผู้ที่อายุ 65-84 ปี และร้อยละ 10-27 ในผู้ที่อายุ 85 ปีขึ้นไป

o ผู้สูงอายุอาจมีอาการที่ไม่ตรงไปตรงมาเมื่อมีความเจ็บป่วย ข้อสังเกตคือ

1. อ่อนเพลีย

2. ซึมลง

3. สับสนเฉียบพลัน

4. เบื่ออาหาร หรือรับอาหารทางสายยางไม่ได้

5. ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองลดลงอย่างรวดเร็ว

การดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปในช่วงระบาดของโรคโควิด 19

1. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนแออัด รักษาระยะห่าง (social distancing) จากผู้ที่ติดเชื้อ 2 เมตร หรือราว 2 ช่วงแขน

2. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

• รับประทานยาประจำตัวให้สม่ำเสมอ

• 4 อ. คือ อาหาร ออกกำลัง เอนกายพักผ่อน ออกห่างสังคมแออัด

3. ปิดปากปิดจมูกเวลาไอจาม

4. สวมหน้ากากอนามัย ในกรณี

• มีอาการไข้หวัด ไอจาม

• อยู่ในที่ที่มีคนแออัด

• ไปโรงพยาบาลหรือสถานที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดผู้ที่เสี่ยง

5. ไม่เอามือสัมผัสหน้า จมูก ปาก

6. ทำความสะอาดมือบ่อย ๆ โดย

• ล้างมือด้วยสบู่ อย่างน้อยฟอกให้ทั่วมือเป็นเวลา 20 วินาที โดยเฉพาะตามง่ามมือ ซอกเล็บและเส้นลายมือที่มักจะฟอกไม่สะอาด และทำให้มือแห้ง 10 วินาที

• อาจใช้แอลกอฮอล์เจล ที่มีแอลกอฮอล์ 70% โดยควรสังเกตวันหมดอายุ และหากเปิดทิ้งไว้นานแอลกอฮอล์จะระเหยทำให้เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ลดลง

7. ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านให้บ่อยขึ้น เนื่องจากเชื้อไวรัสอยู่บนพื้นผิวได้นานหลายวัน

8. ผ่อนคลายความเครียด

9. หากควบคุมโรคประจำตัวได้ดี อาจขออนุญาตแพทย์ที่ดูแล รับยาและเลื่อนนัดหมายให้นานกว่าปกติ ลดการไปโรงพยาบาล

10. การใช้สื่อและข้อมูลข่าวสาร

• รับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้

• ไม่แชร์ โพสต์ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

• ลดการเสพข้อมูล  

• ส่งความรู้สึกที่ดี ช่วยเหลือดูแลกันในสังคม มากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์กล่าวโทษหาคนผิดในสังคมออนไลน์

11. ช่วงที่ป่วย

• รีบไปพบแพทย์ หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

• แยกตัวจากผู้อื่น

• หากมีไข้ที่เกิดจากโควิด 19 ไม่ควรใช้ยา ibuprofen (ไอบูโพรเฟ่น) ในการลดไข้ ให้ใช้พาราเซตามอล

• ระวังการหกล้ม สับสน กินได้น้อย

โรคโควิด-19 กับผู้ป่วยสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อมไม่ได้สัมพันธ์กับโควิด-19 โดยตรง แต่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยสมองเสื่อม ดังนี้

• ผลของการจัดสภาพแวดล้อมให้แยกห่างจากผู้อื่น

o รู้สึกไม่ปลอดภัย

o เหงา เบื่อ

o นอนไม่หลับ

o วิตกกังวล

o หงุดหงิด ก้าวร้าว

• ผลจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยตรง

o กังวล

o กระสับกระส่าย

o ซึม

o ความสามารถในการประกอบกิจวัตรช่วยเหลือตนเองถดถอย

o กินไม่ได้

• ผลต่อผู้ดูแลผู้ป่วย

o เครียด วิตก กังวลทั้งต่อสุขภาพของตนเอง และของผู้ป่วย

o แพนิค

o เหนื่อยล้า หมดไฟ (burn-out) รู้สึกขาดการช่วยเหลือ

o เกิดประเด็นขัดแย้งกับผู้ป่วยมากขึ้น

การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

1. เฝ้าระวังอาการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ซึมหรือไม่นอน เพ้อสับสน เห็นภาพหลอน เป็นต้น

2. ผู้สูงอายุที่มีสมองเสื่อมอาจมีความสามารถในการดูแลความสะอาด สุขอนามัยส่วนตัวลดลง อาจจะหลงลืมการล้างมือ แนะนำให้มีป้ายเตือนให้ล้างมือไว้ภายในบริเวณอ่างล้างมือที่บ้าน และให้ผู้ดูแลช่วยสาธิตการล้างมือไปพร้อมกัน

3. ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยหยิบจับบ่อย ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% เป็นต้น

4. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่แออัด

5. หากต้องจำกัดให้อยู่ในบ้าน ควรให้ได้ทำกิจกรรม งานอดิเรกต่างๆ และออกกำลังกาย

6. วางแผนหาผู้ดูแลสำรองในกรณีผู้ดูแลเจ็บป่วย

7. หากผู้ดูแล มีอาการสงสัยโรคโควิด-19 ควรแยกจากผู้ป่วยและเปลี่ยนผู้ดูแลได้ทันที

8. หากอาการคงที่ อาจขออนุญาตแพทย์ที่ดูแล รับยาและเลื่อนนัดหมายให้นานกว่าปกติ เพื่อลดการไปโรงพยาบาล


กำลังโหลดความคิดเห็น...