xs
xsm
sm
md
lg

ทดสอบเลย!! แบบประเมินตนเองเสี่ยงติดเชื้อ "โควิด-19" หรือไม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สธ.ร่วม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. และ วช. ทำแบบสำรวจออนไลน์ ประเมินความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา19 หรือโรคโควิด-19 หรือไม่ มีทั้ง 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ ช่วยรู้ตนเองเร็ว หากมีความเสี่ยงมีอาการ จะได้รีบพบแพทย์โดยเร็ว 


วันนี้ (13 ก.พ.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้เราอยู่ในระยะติดเชื้อไวรัสโคโรนา19 หรือโควิด-19 ภายในประเทศแบบวงจำกัด สิ่งสำคัญ คือ ประชาชนต้องตระหนักและพิจารณาตนเองว่า มีความเสี่ยงหรือไหม เพื่อจะได้ดูแลเรื่องป้องกันตนเอง และหากมีความเสี่ยงและเริ่มมีอาการจะได้เข้าสู่ระบบ ซึ่งเราวางไว้ในสถานพยาบาลทั่วประเทศ โดยตอนนี้ สธ.ได้ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำแบบคัดกรองตนเองแบบออนไลน์ว่า สำหรับผู้ต้องสงสัยที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 หรือโรคโควิด-19 โดยจัดทำทั้ง 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ เพื่อคลายความวิตกกังวลประชาชน โดยสามารถเข้าไปตอบคำถาม 4 ข้อ เพื่อประเมินความเสี่ยงและดูคำแนะนำปฏิบัติตัว


ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงษิลิวิไล เลขาธิการ วช. กล่าวว่า ประชาชนช่วงนี้มีข้อสงสัยว่า เรามีความเสี่ยงแค่ไหน จะดำเนินการอย่างไร บางคนติดต่อสอบถามเข้ามามาก ดังนั้น ทั้ง 3 หน่วยงานจึงได้พัฒนาแบบประเมินเบื้องต้นคัดกรองออนไลน์ ซึ่งใช้เกณฑ์แนวทางการเฝ้าระวังของ สธ. เช่น มีไข้หรือไม่ อาการอย่างไร เข้าไปบริเวณไหน เมื่อดำเนินการตอบครบถ้วน ใช้เวลาไม่นาน ระบบจะประมวลผล และจะแจ้งผลเบื้องต้น มี 3 กลุ่ม คือ 1.ไม่มีความเสี่ยงอะไร ก็ดูแลตัวเองต่อไป เช่น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และใช้ชีวิตประจำวันตามที่ควร  2.อยู่ในเกณฑ์มีความเสี่ยง จะให้คำแนะนำ เช่น แยกตัวเองเฝ้าระวังสังเกตตัวเอง มีเหตุการณ์อะไรให้พบแพทย์  และ 3.กลุ่มเสี่ยงสูงมากหรือติดเชื้อแล้ว ให้มาพบแพทย์โดยเร็ว ทั้งนี้ สามารถเข้าไปประเมินตนเองได้ที่เว็บไซต์ http://sescimande.net/Self-Screening


กำลังโหลดความคิดเห็น...