xs
xsm
sm
md
lg

กสศ.หารือ สพฐ.ร่วมมือช่วยเด็กด้อยโอกาส 3 โปรเจกต์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ร่วมมือช่วยเด็ก : นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการ กสศ. และคณะทำงาน เดินทางเข้าพบ ดร.อำนาจ วิชานุวัติ เลขาธิการ สพฐ. เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563 พร้อมหารือการดำเนินงานที่ทำร่วมกับ สพฐ. เพื่อให้บรรลุผลและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ - สร้างโอกาสให้แก่เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ผ่าน 3 โครงการ ได้แก่ การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง และโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา


กำลังโหลดความคิดเห็น