xs
xsm
sm
md
lg

ศธ.จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศธ.จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” คุณหญิงกัลยา ระบุ 16 มกรา ครูของ นายกฯ และครูของ รมว.ศึกษาธิการ ร่วมงาน พร้อมฝากครูต้องพัฒนาก้าวให้ทันโลกยุคดิจิทัล

วันนี้ (13 ม.ค.) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 โดยดร.คุณหญิง กล่าวว่า รัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำอยู่เสมอว่า การศึกษาถือว่าเป็นเรื่องที่ “สำคัญที่สุด” และได้มอบนโยบายว่า “ประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา” โดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาในทุกด้าน เพื่อพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพ และให้ความสำคัญกับ “ครู” เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของชาติ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และมีศักยภาพเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การจัดการศึกษาเป็นของทุกคน ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมมือกันให้เกิดโรงเรียนคุณภาพ เกิด “นักเรียนแห่งอนาคต” ให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะสร้างคนคุณภาพให้กับประเทศ

ทั้งนี้ “ครู” นับเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยกันยกระดับการศึกษาไทย ดังนั้น สิ่งสำคัญอันดับแรก คือ การพัฒนาครู ให้มีคุณภาพ พัฒนาให้ครูก้าวทันโลกยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สำหรับ วันที่ 16 มกราคม วันครู การจัดงานวันครูในปีนี้ว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานวันครู และคารวะครูของท่านสมัยเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้แก่ ครูวีระ เดชพันธ์ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” และมอบสารวันครู เพื่อส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีไปยังครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติเสมอมา และขอเชิญชวนคุณครูทุกท่านร่วมรับฟังคำปราศรัยเนื่องในโอกาสวันครู ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยพร้อมเพรียงกัน

ด้าน นางรักขณา กล่าวเสริมว่า ในงานวันครู มีการปาฐกถาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 3 เรื่อง “ความฉลาดรู้ และจิตวิญญาณความเป็นครู” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ และ การเสวนา เรื่อง “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” พิธีคารวะครูอาวุโสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคารวะครูสมัยเรียนโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน ได้แก่ นางสาวชมภร กมลสุทธิ

นอกจากนี้ ภายในงานจัดนิทรรศการงานวันครู ประกอบด้วย 4 โซน ดังนี้ โซนที่ 1 โลกก้าวไกล ประกอบด้วย 6 ความฉลาดรู้ เพื่อเท่าทันโลก โซนที่ 2 ครูไทยก้าวทัน ประกอบด้วย ภาพรวมของ PLC และ E-PLC TSIP ระบบกูเกิลตามระบบการบริหารโรงเรียน 4 ด้าน โซนที่ 3 สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย ประกอบด้วย ผลงานนักเรียนที่มีทักษะ หรือสมรรถนะต่าง ๆ ที่โดดเด่น และ โซนที่ 4 ยกย่องผลงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ และการบริหาร (นิทรรศการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา) ในบริเวณงานนิทรรศการมีการจัดกิจกรรมพื้นที่การเรียนรู้

ด้าน ดร.วัฒนาพร กล่าวว่า ยังมีกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครูฯ ที่น่าสนใจ เช่น การจัดพิมพ์หนังสือประวัติครู และหนังสือที่ระลึกวันครู พิธีมอบรางวัลของคุรุสภา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว รางวัลคุรุสภา “ระดับดี”รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 เป็นต้น ในวันที่ 17 มกราคม 2563 มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การเสวนาพิเศษ ในช่วงบ่ายจะมีพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับกิจกรรมงานวันครูจัดขึ้นทั้ง ส่วนกลาง ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และส่วนภูมิภาค ณ สถานที่ ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนด โดยส่วนกลางจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2563 โดยสามารถรับชม การถ่ายทอดสดพิธีการงานวันครู ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ผ่านทาง http://sdib.dusit.ac.th ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ Facebook แฟนเพจ “คุรุสภา” ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีล่ามภาษามือด้วย

ทั้งนี้ วันครู ทางคุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ร่วมชมนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมถึงร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดี ๆ ต่อครูใน Facebook แฟนเพจ “คุรุสภา” (@Khurusaphaofficial) และติดแฮชแท็ก #คารวะครูผู้สร้างผู้นำทางชีวิต #วันครู2563 ร่วมดาว์นโหลดสติกเกอร์ไลน์ "Thai Teacher 63" ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันครู เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงร่วมส่งบัตร อวยพรออนไลน์ โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดงานวันครูผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th


กำลังโหลดความคิดเห็น...