xs
xsm
sm
md
lg

กรมศิลป์ รวมวงบรรเลงปี่พาทย์ น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมศิลป์ รวมวงบรรเลงปี่พาทย์ น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 7 ม.ค. 2563 กรมศิลปากร จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจัดการบรรเลงปี่พาทย์เสภาที่วังหน้า ครั้งที่ 17 ณ พระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณโรงละครแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ทั้งด้านการทหาร การช่างจักรกล วิทยาศาสตร์ การกีฬา การต่างประเทศ ทั้งยังทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ กวีนิพนธ์ รวมถึงดนตรีสากล ทรงริเริ่มการประดิษฐ์ระนาดทุ้มเหล็กขึ้นเป็นพระองค์แรก โดยมีการจัดเล่นประกอบกับระนาดแบบเดิมรวมเป็นเครื่องดนตรี 4 ชนิด เรียกว่า ปีพาทย์เครื่องใหญ่ สืบมาจนปัจจุบัน ดังนั้น การจัดกิจกรรมปีนี้ จึงจัดการแสดงชุดพิเศษด้วยการบรรเลงปีพาทย์ โดยได้รับความร่วมมือจากวงดุริยางค์เหล่าทัพ และวงดนตรีเครือข่าย

โดยกิจกรรมจะเริ่มเวลา 08.00 น. มีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงละครแห่งชาติ และพิธีบำเพ็ญกุศล ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จากนั้นในช่วงเย็น จะมีการบรรเลงปี่พาทย์เริ่มขึ้นในเวลา 16.00 น. ได้แก่ 1. การบรรเลงเพลงโหมโรงเย็น เพลงเรื่องสีนวล และเพลงเรื่องแขกไทร โดยวงสำนักการสังคีต กรมศิลปากร 2. การบรรเลงเพลงโหมโรงเพลงมหาชัย การขับเสภารำอาศิรวาท และการแสดงรำเพลงเชิดจีน 3. การบรรเลงเพลงพม่าห้าท่อน 3 ชั้น 4. การบรรเลงเพลงเงี้ยวรำลึก เถา (ต่อท่อน) การบรรเลงเพลงทยอยเขมร เถา (ต่อท่อน) 5. การบรรเลงเดี่ยวเพลงแขกมอญ 3 ชั้น โดยวงดุริยางค์เหล่าทัพ สำนักวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และ วงกรมประชาสัมพันธ์ และ 6. การบรรเลงเพลงพระอาทิตย์ชิงดวง โดยวงดุริยางค์ทหารอากาศ

“พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการเฉลิมพระยศบวรราชาภิเษกเป็น สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคล” (วังหน้า) มีพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดิน และได้เสด็จมาประทับ ณ พระบวรราชวัง ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 7 ม.ค.นี้ กรมศิลปากร จึงร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งถือเป็นการบรรเลงเพลงปี่พาทย์ที่ยิ่งใหญ่ เป็นการรวมพลังของภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนเข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ณ พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ อันเป็นที่ประทับของพระองค์จนสวรรคตในปี 2508 ลักษณะเป็นอาคารตึก 2 ชั้นแบบยุโรป ชั้นบนจัดแสดงแบ่งเป็นห้องต่างๆ ได้แก่ห้องทรงพระอักษร ห้องรับแขก ห้องเสวย ห้องบรรทม และห้องแต่งพระองค์ ส่วนชั้นล่างจัดแสดงเป็นนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ” นายประทีป กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...