xs
xsm
sm
md
lg

เทรนพนักงาน "นวดไทย" ส่งออกนอก รับรายได้เกือบแสนบาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.แรงงาน เทรนพนักงานนวดไทย ป้อนตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ รับรายได้เกือบแสนบาท ตลาดต่างประเทศยังต้องการอีกมาก ย้ำ! ภาษาสำคัญต่อการใช้ชีวิตในต่างแดน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานไม่เพียงเฉพาะแรงงานที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ต้องดูแลแรงงานที่อยู่ในต่างประเทศด้วยเช่นกัน รวมถึงการขยายตลาดในต่างประเทศ เพื่อส่งแรงงานไทยเข้าไปทำงานอย่างถูกต้อง ให้ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมและได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างปลอดภัย มีรายได้ส่งกลับประเทศเพื่อดูแลครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


อธิบดี กพร. กล่าวต่อไปว่า จากประสบการณ์ที่เคยออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ประกอบกิจการร้านอาหารและนวดสปานั้น พบว่า แรงงานไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เดือนละ 30,000 – 40,000 บาท นอกจากธุรกิจร้านนวดไทยแล้ว ยังมีธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งก็ได้รับความนิยมและเป็นช่องทางที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนไทยในต่างประเทศ แต่สิ่งที่ต้องเน้นย้ำกับแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ ว่าควรหาความรู้ด้านภาษาเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพราะมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในต่างแดน

อธิบดี กพร.กล่าวต่ออีกว่า กพร. ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงาน ในสาขาพนักงานนวดแผนไทย และนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) โดยได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพขึ้น ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านนวดและสปาไทย เพื่อผลิตแรงงานป้อนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการออกไปประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการด้านนวดไทยหรือสปา นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมด้านสถานที่และวิทยากร ขออนุญาตดำเนินการฝึกต่อกรมส่งเสริมและสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะพิจารณาตั้งแต่หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร พร้อมเข้าตรวจประเมินความพร้อมของสถานที่ เพื่อรักษาระดับมาตรฐานของผู้ที่จะออกไปประกอบอาชีพด้านนวดไทย และสปา ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ปัจจุบันมีหน่วยงานของกพร. ที่ได้รับอนุญาตแล้ว 35 จังหวัด

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทยสามารถดำเนินนการทดสอบได้ทั้งสพร.และสนพ.ทั่วประเทศ ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ในสาขาดังกล่าว เมื่อทำงานในสถานประกอบกิจการ จะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือไม่ต่ำกว่าวันละ 440 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 580 บาท และถ้าผ่านระดับ 3 จะได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าวันละ 720 บาท สำหรับผู้ที่สนใจฝึกอบรม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4


นางชนาภา หาดยาว (แหม่ม) อายุ 45 ปี อดีตสาวโรงงานจากเพชรบูรณ์ ใช้ชีวิตในต่างประเทศราว 8 ปีแล้ว เล่าว่า ช่วงแรกเป็นพนักงานนวดไทยในร้านนวดสปาของคนไทยที่เปิดร้านในเมืองแฟรงค์เฟิร์ต อยู่ประมาณ 10 เดือน จึงตัดสินใจเปิดร้านเป็นของตนเอง เพราะมีวีซ่าอยู่อาศัยในเยอรมันแล้ว ปัจจุบันมีคนไทยเป็นพนักงานนวดแผนไทยในร้าน 3 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อคนประมาณ 70,000 บาท ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือคนไทยพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันไม่ได้ จึงสอนภาษากันเองแบบง่ายๆ เช่น คำศัพท์เกี่ยวกับการนวด อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย การสอบถามอาการ รวมถึงการสื่อสารง่ายๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงฝากถึงคนไทยที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศว่า ต้องไปอบรมด้านภาษา และการทำงานในต่างประเทศต้องให้ความสำคัญกับวุฒิบัตรต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน ที่สำคัญคือต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยห้ามขายบริการทางเพศอย่างเด็ดขาด
กำลังโหลดความคิดเห็น