xs
xsm
sm
md
lg

จัดทีมตรวจสอบสภาพรถฟรี ก่อนเดินทางช่วงปีใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กพร.จัดทีมตรวจสอบสภาพรถฟรี ก่อนเดินทางช่วงปีใหม่ สร้างความสุข เพิ่มความปลอดภัย พร้อมให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านฟรี

นายธวัช  เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.ได้รับมอบให้ดำเนินการมอบของขวัญปีใหม่ 2 ข้อคือ การให้ความรู้แก่ประชาชน จำนวน 1,440 คน ด้วยการจัดอบรมภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 30-60 ชั่วโมง ของขวัญอีก 1 ชิ้นที่มอบให้คือ ให้บริการรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิด “ฟรี” (ฟรีค่าแรง) ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันทำให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก พาหนะที่จะใช้ในการเดินทางจึงควรมีสภาพพร้อมและปลอดภัยสำหรับการเดินทางไกล กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่และตรวจสอบสภาพความพร้อมของยานพาหนะ ในช่วงก่อนเดินทางเทศกาลปีใหม่ 10 วัน (วันที่ 18 – 27 ธันวาคม 2562)

โดยจะมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการขับขี่อย่างปลอดภัย และให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตรวจเช็กความพร้อมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์ ตรวจระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ตรวจสภาพยาง ระดับน้ำในหม้อน้ำหม้อพักน้ำพร้อมฝาปิดหม้อน้ำ สภาพการทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ ตรวจระบบไฟชาร์จ สายพาน ระดับน้ำมันเบรกและน้ำคลัตช์ ตรวจระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรีขั้วแบตเตอรี ตรวจสภาพการรั่วซึมของน้ำมันและห้องเครื่องยนต์ ตรวจสภาพเบรก ไส้กรองอากาศ การทำงานเครื่องยนต์ ให้มีความพร้อมในการเดินทางอย่างปลอดภัย ณ โรงฝึกช่างยนต์และจักรยานยนต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ

“เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องผู้ใข้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ผู้เป็นพลังและทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีความสุขกาย สบายใจ และอยากให้ของขวัญที่มอบนี้ เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นที่พอใจของแรงงานทั่วประเทศ แรงงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนาก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไม่ประมาท” อธิบดี กพร.กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...